Joensuun kaupunki yhteistyökumppaneineen jalkautui syyskuun lopussa yrityksiin kuulemaan yrittäjien ajatuksia, palvelutoiveita ja kehittämisideoita.

Toisen kerran toteutettu kampanja sai loistavan vastaanoton.

Nyt on kampanja kohdillaan!

”Nyt on kampanja kohdillaan!”, sanoi eräs yrittäjä yrityskuiskaajan käytyä paikalla.

– Yrityksissä oltiin hyvillään, että kaupunkia kiinnostaa myös yritysten toiminta ja jalkautumista pidettiin hyvänä ajatuksena, toteaa kampanjaan osallistuneen JOSEK Oy:n asiakkuuspäällikkö Tuomo Roivas.

– Suosituin keskustelunaihe oli työnantajille suunnattu työllistämisen kuntalisä, Roivas jatkaa.

Yrittäjät toivoivat vastaavaa matalan kynnyksen kontaktointia jatkossakin

Yrityskuiskaajat kävivät 300 yrityksessä ja tavoittivat 125 yrittäjää tai yrityksen vastuuhenkilöä. Lisäksi he jättivät kampanjamateriaalia 175 yritykseen.

Saaliiksi saatiin 125 palvelupyyntöä. Yritykset kaipasivat eniten palveluja työntekijöiden etsimisessä sekä oman ja uuden henkilöstön kouluttamisessa (46 kpl). Yrityksen kehittäminen, investoinnit ja rahoitus (15 kpl), hankinta- ja kilpailutusasiat (6 kpl) ja työllistämisen kuntalisä (5 kpl) tulivat seuraavina. Joensuun kaupunki sai eniten palautetta kaavoitus-, rakentamis- sekä työmaa-asioissa (10 kpl).

– Palvelupyynnöt on välitetty oikeille tahoille ja niitä työstetään yhteistyössä eteenpäin, kertoo jatkosta Joensuun kaupungin työllisyyskoordinaattori Sari Riikonen.

Muun muassa yritysneuvontaa, palkkatukia ja keskustan kehittämistä kiiteltiin

Yrittäjät antoivat myös kiitoksia muun muassa yritysneuvonnasta, yhteistyöstä, palkkatuista, henkilöstön koulutuksesta ja keskustan kehittämisestä.

Yrityskuiskaajina toimivat Joensuun kaupungin, TE-toimiston, JOSEK Oy:n, Tiedepuiston, Joensuun Yrittäjät ry:n, Pohjois-Karjalan Kauppakamarin, Joensuun yrityskiinteistöjen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen asiantuntijat ja johtajat.

Joensuun tavoitteena on olla kokoluokassaan Suomen yritysystävällisin kaupunki. Työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen nousi esille Joensuun kuntalaiskyselyssä tärkeimpänä kehitettävänä asiana. Tätä tavoitetta myös Yrityskuiskaajat-kampanja edistää.