Uudenlainen Yhdistyshuoltamo-sivusto tarjoaa tukea ja apua yhdistyksiltä yhdistyksille. Tavoitteena on, että maakunnan yhdistystoimijat löytäisivät toistensa tarjoamat palvelut oman toimintansa virkistämiseen ja kehittämiseen yhdestä paikasta. Näin yhdistysten välinen yhteistyö voisi tiivistyä ja lisääntyä.

Sivuston teemoja ovat muun muassa koulutus, tiedottaminen, taloushallinto ja työllistäminen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja hankevalmistelu. Oman palvelun mukaan ilmoittaminen on yhdistyksille maksutonta ja käy helposti verkkolomakkeella. Kukin yhdistys määrittelee itse tarjoamiensa palveluiden hinnan.

Yhdistyshuoltamo siirrettiin uudistuneeseen järjestötietopalvelu Jelliin. Yhdistyshuoltamon on tuottanut ja sen ylläpitäjänä toimii järjestö- ja kansalaistoimintaa edistävä JAKE-hanke.