Joensuun kaupungin viestintä uudistui. Paperinen Joensuun uutiset –lehti ilmestyy jatkossa kerran kuukaudessa ja se jaetaan kaikkiin talouksiin Joensuun kaupungin alueella.

Paperilehden lisäksi uutena välineenä on otettu käyttöön verkkolehti, jossa on paljon sellaista sisältöä, jota paperilehteen ei mahdu tai jota paperilla ei pystytä esittämään.

Uutta ovat myös erityisryhmille tuotetut sisällöt. Juttuja on katsottavissa viitottuina videoina ja koko lehti luetaan näkövammaisia varten äänitiedostoksi. Lisäksi osasta jutuista tehdään käännökset englanniksi ja venäjäksi kaupungin nettisivuille.

Viestintäuudistuksen yhteydessä panostetaan myös sosiaaliseen mediaan. Some-sisällöissä kärjiksi nousevat videot.

Lehteä ja sen sisältöjä nostetaan entistä isommin esille sosiaalisessa mediassa sekä mainostamalla muun muassa paikallisradiossa. Lehteä on myös jaossa kaupungin palvelupisteillä ja terveysasemilla.

Kaiken tavoitteena on kertoa palveluista, niiden käytöstä sekä muutoksista entistä laajemmin, ajankohtaisemmin ja selkeämmin.

Uudistusta on tehty yhteistyössä kaupunkilaisten kanssa, sillä teillehän tätä työtä tehdään.

Printissä ja verkossa – teidän toiveestanne

Joensuun kaupungin viestintäuudistuksen lähtökohtana oli kehittää samaan aikaan sekä paperista lehteä että verkkoviestintää.

Kaupunkilaisille keväällä 2015 tehdyn viestintäkyselyn viesti oli selkeä.

Koteihin paperilla jaettavaa viestintää tarvitaan verkkoviestinnän rinnalle.

Samaa mieltä oli myös viestintäuudistuksessa apuna ollut kaupunkilaisista koottu viestintäraati. Jo ensimmäisessä tapaamisessa kuultiin lauseet: ”Minä en nettiä käytä” ja ”Minä en lue uutisia muualta kuin netistä.

Yhdeksi kohderyhmäksi uudistuksessa otettiin erityisryhmät. Nyt kaupungin toiminnasta saa tietoa myös viitottuna, luettuna äänitiedostona sekä englannin ja venäjän kielillä.

Useammin ja laajemmin

Joensuun uutiset –paperilehti uudistettiin niin, että nyt lehti ilmestyy useammin. Aikaisemman neljästi vuodessa ilmestyneen 24-sivuisen lehden sijaan nyt tehdään kahdeksansivuista lehteä kerran kuukaudessa. Lehden ulkoasu uudistettiin selkeämmäksi ja iskevämmäksi.

Samalla lehden sisältöä terävöitetään. Pitkien juttujen sijaan lehdessä on lyhyempiä ja informatiivisempia juttuja.

Jokaisen kuukauden lehdessä on selkeä teema, niin sanottu lööppijuttu, joka näkyy kaikessa kaupungin viestinnässä.

Joensuun uutiset jaetaan kaikkiin joensuulaisiin talouksiin kaupunkilehti Heilin liitteenä. Heilin levikkialueen ulkopuolelle lehti jaetaan omana tuotteenaan.

Paperilehden rinnalle on tehty uusi verkkolehti, jossa on samoja sisältöjä kuin paperilehdessä, mutta niistä kerrotaan laajemmin. Lähtökohtana on, että paperilehteä lukemalla selviää tärkeimmät perusasiat. Verkkolehden lukija saa niiden lisäksi myös muuta sisältöä esimerkiksi videoita. Verkkolehteen päivitetään juttuja myös paperilehden ilmestymisajankohtien välillä.

Kankeasta ketteräksi

Viestintäuudistus tehtiin, koska aikaisemmat välineet eivät taipuneet nykyaikaiseen viestintään ja kaupunkilaisten odotuksiin.

Nyt käytössä olevilla välineillä kaupunki pystyy viestimään nopeasti ja tavoittamaan kaupunkilaiset entistä paremmin.

Haluamme teidät myös mukaan viestintään. Antakaa palautetta ja kertokaa, mistä meidän pitäisi teille kertoa.

Anna palautetta ja juttuvinkkejä

joensuunuutiset.fi/osallistu