Syksyllä 2014 muutettu vesihuoltolaki toi mukanaan tarpeen käydä läpi Joensuun Veden ja kiinteistöjen välisiä liittymissopimuksia huleveden (sade- ja sulamisvedet sekä perustusten kuivatusvedet) osalta.

2000-luvun alkupuolelta lähtien sopimuksissa on merkintä, mikäli kiinteistö on liittynyt Joensuun Veden hulevesiviemäriin, mutta sitä vanhemmissa sopimuksissa merkintää ei välttämättä ole, vaikka kiinteistö olisikin liittynyt yleiseen hulevesiviemäriin. Näihin kiinteistöihin ollaan yhteydessä kyselyn muodossa.

Kiinteistöille lähetetään kysely, jos sopimusta on tarpeen päivittää.

Kysely kohdistetaan kiinteistöille, jotka sijaitsevat Joensuun Veden vastuulla olevalla huleveden viemäröintialueella ja joiden sopimuksista ei käy ilmi, ovatko ne liittyneet hulevesiviemärijärjestelmään tai saaneet vapautuksen liittymisestä. Useimmissa tapauksissa kyselyn lisäksi joudutaan käymään paikan päällä tarkistamassa liittymän sijainti. Asiasta kerrotaan asiakkaalle yhteydenoton myötä.