Joensuun Vesi toteutti kevään aikana yhteistyössä Innolinkin kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, millaiseksi esimerkiksi juomaveden laatu koetaan Joensuun alueella. Vastaajien joukossa oli kuluttaja-, yritys- ja isännöitsijäasiakkaita, Joensuun kaupunginvaltuutettuja sekä Joensuussa opiskelevia kansainvälisiä opiskelijoita.

Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluina sekä sähköisenä ja paneelitiedonkeruuna maaliskuussa 2018 ja siihen vastasi 560 vesilaitoksen asiakasta.

Tutkimuksen pohjalta kehitämme toimintaamme huomioiden esille nousseet kehityskohteet.

JoensuunVesi_kyselykuva2

Vastauksista kolmena tärkeimpänä tekijänä esille nousivat veden hajuttomuus, kirkkaus sekä sen hyvänmakuisuus. Kansainvälisistä opiskelijoista 81% arvioi Joensuun vedenlaadun paremmaksi kuin heidän kotikaupungissaan. 84% vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että vedenlaatu kokonaisuutena on Joensuussa maailman parasta.

JoensuunVesi_kyselykuva1

73% vastaajista arvioi, että Joensuun veden näkyvyys ja tunnettuus alueella on hyvin tai melko näkyvä ja tunnettavaa. Lisäksi vedenjakeluun liittyvää tekstiviestitiedottamista pidettiin tulevaisuudessa hyvin tärkeänä palveluna.

– Olemme iloisia saamastamme positiivisesta palautteesta. Tutkimuksen pohjalta kehitämme toimintaamme huomioiden esille nousseet kehityskohteet, kiittää Joensuun Veden johtaja Juha Lemmetyinen.