Joensuun keskustassa olevaa Vapaudenpuistoa uudistetaan.

Uudistuksen tavoitteena on luoda Vapaudenpuistosta kaupungin edustuspuisto, koska puisto sijaitsee keskeisellä paikalla ja sillä on kulttuurihistoriallista arvoa.

Samalla halutaan lisätä turvallisuutta, viihtyisyyttä ja oleskelumahdollisuuksia puistossa. Puiston yleisilmettä halutaan keventää ja avata  näkymä kaupungintalon ja taidemuseon välille.

Uudistuksen lähtökohdaksi on otettu Rope Taivaisen puistosuunnitelma vuodelta 1923. Tuo suunnitelma ei koskaan täysin toteutunut. Vapaudenpuisto palaakin nyt sellaiseksi, jollaiseksi se alun perin suunniteltiin. Penkkien ja muiden kalusteiden osalta tehdään kuitenkin hiukan modernimpia ratkaisuja.

Liikkumisväylät säilyvät hyvin lähellä nykyistä. Niitä terävöitetään alkuperäisen suunnitelman mukaiseen muotoonsa.

Ei maan tasalle parturoitua kenttää

Puistosta esitetään kaadettavaksi 64 puuta. Samalla istutetaan lisää 24 puuta. Nykyisille puille on tehty kuntokartoitukset. Kevään aikana puiden kuntoa selvitetään vielä ultraäänitutkimuksilla.

– Missään nimessä puistosta ei ole tarkoitus tehdä maan tasalle parturoitua viherkenttää. Puita poistamalla tuodaan puistoon lisää tilaa ja parannetaan turvallisuutta, suunnitteluinsinööri Timo Ritala sanoo.

Suunnitelman mukaan uudessa Vapaudenpuistossa olisi kaikkiaan 37 puuta, joista 13 olisi entisiä ja 24 uusia.

Syksyllä 2016 tehdyn kyselyn perusteella ihmiset halusivat, että puistoa kehitettäisiin kaikenikäisille turvalliseksi kohteeksi. Kyselyn mukaan juuri kasvillisuus oli se tekijä, joka tarjosi näkösuojaa asiattomalle oleskelulle. Silti liki 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, ettei Vapaudenpuiston puustoa tulisi poistaa. Jotkut kuitenkin hyväksyvät huonokuntoisten puiden poistamisen.

Turvallisuutta ja viihtyisyyttä parannetaan myös uusimalla puiston valaistusta.

Vessa ei lähde ennen kuin on uusi

Suunnitelmassa esitetään nykyisen yleisövessan poistamista. Ilman yleisövessaa joensuulaisia ei ole kuitenkaan tarkoitus jättää.

– Vapaudenpuiston wc jää paikoilleen niin pitkäksi aikaa, kunnes löydämme tilat uudelle torilta tai torin ympäristöstä, suunnitteluinsinööri Timo Ritala lupaa.

Suunnitelman mukaan Vapaudenpuistosta poistuisi sen Koskikadun puoleisessa päässä sijaitseva leikkipuisto. Ritalan mukaan pienistä ja varusteiltaan kehnoista leikkipuistoista halutaan siirtyä isompiiin ja monipuolisempiin kokonaisuuksiin.

– Vapaudenpuiston lähellä rantapuistossa on juuri uudistettu iso ja hieno leikkipuisto, Ritala muistuttaa.

Lisäksi leikkipaikka olisi tuonut Vapaudenpuiston miljööseen sopimattoman aitarakennelman, koska EU-säännösten mukaan leikkipaikat täytyy aidata.

Vapaudenpuiston perusparannussuunnitelma oli nähtävänä 10.3. saakka. Vaikuttaa voi jättämällä mielipiteensä kaupungininsinöörille joko paperipostissa osoitteella Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostitse: kaupunkirakenne@jns.fi

Suunnitelmaa tarkistetaan saatujen mielipiteiden ja muistutusten perusteella. Tämän jälkeen suunnitelma menee kaupunkirakennelautakunnan päätettäväksi. Työt Vapaudenpuistossa on tarkoitus aloittaa joko vuonna 2018 tai 2019.

 

 

Suunnitelmat:

Vapaudenpuisto suunnitelma ja kuvat (pdf)
Vapaudenpuiston kalusteet ja istutukset (pdf)
Vapaudenpuiston puistohistoria (pdf)

Vapaudenpuiston perusparannussuunnitelmaa pystyi kommentoimaan 10.3. saakka.

Vaikuttaa voi jättämällä mielipiteensä kaupungininsinöörille joko paperipostissa osoitteella Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu

tai sähköpostitse: kaupunkirakenne@jns.fi