Kaupunkilaisena voit vaikuttaa kaupungin toimintaan. Asukaslähtöisyys ja osallisuus ovat tulossa kaikkea kaupungin toimintaa läpileikkaavaksi teemoiksi. Samalla kehitetään uusia vaikuttamismahdollisuuksia jo käytössä olevien perinteisten kanavien rinnalle.

Kunnallisvaaleissa äänestäminen on vaikuttamisen kivijalka. Päätöksentekoon pääset mukaan asettumalla itse ehdokkaaksi. Muita perinteisiä tapoja ovat palautteen jättäminen, kuntalaisaloitteen tekeminen ja osallistuminen kaupungin järjestämiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin. Kannattaa myös seurata kaupungin viestintää ja vastata erilaisiin kyselyihin. Toimiva väylä vaikuttamiseen ovat asukas- ja kyläyhdistykset, jotka ottavat kantaa kaupungin suunnitelmiin.

Uusia vaikuttamisen tapoja kehitetään koko ajan.

Toiminnassa on jo useita asiakasraateja, jotka ovat mukana kehittämässä palveluita. Suunnitelmissa on myös laajempi asukasraati, jolta voitaisiin kysyä ketterästi mielipiteitä päätöksenteon pohjaksi.

Uusia tapoja on käytössä muun muassa kaavoituksessa, jossa asemanseudun kaavasuunnitelmia käytiin läpi asukkaiden kanssa jo varhaisessa vaiheessa. Rantakylässä valitaan puolestaan leikkipaikan välineet nettiäänestyksen perusteella.