Karhunmäelle rakennetaan uutta koulua, joka valmistuu tammikuussa 2017.

Karhunmäen alakoulu tulee palvelemaan uuden kasvavan asuinalueen ja sen lähiympäristön 300 oppilasta ja 26 esikoululaista.

Kouluun siirtyvät Reijolan koulusta kaksi 1. luokkaa, 2., 3. ja 4. luokka sekä Nepenmäen koulusta 5. luokka.

Karhunmäen koulu on suunniteltu uudenlaiseksi oppimisympäristöksi. Opetusryhmät toimivat kolmessa pesässä, joista jokainen muodostuu neljästä kotiluokasta. Luokat voidaan yhdistää siirtoseinillä sekä toisiinsa että keskellä sijaitsevaan soluaulaan. Tilat tehdään viihtyisiksi ja muunneltaviksi. Käytännössä kaikki tilat ovat erilaisia opiskelutiloja.

Karhunmäen koulu tulee näyttämään tältä

Nepenmäki jo maan tasalla

Sisäilmaongelmista kärsineen vanhan Nepenmäen koulun purkaminen käynnistyi maaliskuussa. Työt on saatu tehtyä ja nyt on menossa rakentajien urakkakilpailutus. Sen ennakkoilmoittautuminen päättyy 12.5. ja päätös uuden koulun rakentajasta tehdään heinäkuun alussa. Rakentaminen käynnistyy elokuussa.

Puretun koulun paikalle rakennettava Nepenmäen uusi koulu tulee olemaan noin 700 oppilaan ja esikoululaisen yhtenäiskoulu (luokat 1.–9.).

Koulun ja Niinivaaran kirjaston yhteinen rakennus valmistuu syksyksi 2018.

Nepenmäen koulun oppilaista 350 käy väliaikaisesti koulua entisen Niinivaaran lukion tiloissa. Siellä opiskelevat myös Niinivaaran koulun 130 oppilasta. Nepenmäen uuden koulun valmistuttua suurin osa heistäkin siirtyy Nepen oppilaiksi, ja Niinivaaran koulun toiminta päättyy.

Karhunmäessä asuvat 1.–3.-luokkalaiset Nepenmäen oppilaat käyvät koulua tällä hetkellä Reijolassa. Kun Karhunmäen koulu valmistuu, nämä lapset siirtyvät sinne. Kaupungin itälaidalla onkin käynnissä varsinainen koulupalapeli.

Tältä Nepenmäen uusi koulu tulee näyttämään