Kaupunki alkaa ylläpitää ja rakentaa ulkovalaistusta sekä liikennevaloja uudenlaisella allianssimallilla. Palveluntuottajana aloitti vuoden alusta Eltel Networks Oy.

Allianssimallin käyttö tämän tyyppisessä tehtävässä on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Sopimus on tehty 1.1.2018 alkaen vähintään kolmeksi vuodeksi ja siitä eteenpäin toistaiseksi voimassa olevana.

Kumppani hoitaa kadut, puistot, liikennevalot ja sillat

Eltel vastaa muun muassa katujen ja puistojen valaistuksen rakentamisesta ja kunnossapidosta, liikennevalojen rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä avattavien siltojen tekniikan kunnossapidosta.

Allianssimallissa tilaaja ja palveluntuottaja jakavat hankkeen riskit ja hyödyt etukäteen sovitulla tavalla. Perusperiaatteita ovat läpinäkyvyys, luottamus ja yhteinen päätöksenteko.

Jos asiakastyytyväisyys paranee lupausta enemmän, Eltel saa bonusta. Jos taas tyytyväisyys jää luvatusta, he maksavat kaupungille sanktioita. Urakan muita mittareita ovat energiansäästö ja korjaustöiden nopeus.

Urakan mittareita ovat asiakastyytyväisyys, energiansäästö ja korjaustöiden nopeus.

– Joensuu halusi ulkovalaistuksen ja liikennevalojen rakentamiseen ja hoitoon allianssikumppanin, koska uskomme näin pystyvämme parhaiten kehittämään työhön kuuluvia osa-alueita niin energiatehokkuuden, kustannusten kuin asiakastyytyväisyyden näkökulmasta, avaa ratkaisua kaupungininsinööri Ari Varonen.

Kaupunkilaiset varsin tyytyväisiä Joensuun valaistukseen

Uuden järjestelyn pohjaksi kaupunkilaisilta kysyttiin palautetta ulkovalaistuksesta viime vuoden lopussa. Vastauksia tuli yli tuhat ja valaistuksen nykytasoon oltiin varsin tyytyväisiä.

Keskustan alueen katuvalaistusta piti erittäin tai melko hyvin hoidettuna 89 prosenttia vastaajista. Asuntokatujen valaistuksesta sanoi 74 prosenttia samoin. 14 prosenttia taas oli sitä mieltä, että valaistus oli hoidettu asuntokaduilla melko tai erittäin huonosti.

Jalankulku- ja pyöräteillä valaistuksen sanottiin olevan hoidettu erittäin tai melko hyvin 60 prosentissa vastauksista ja melko tai erittäin huonosti 22 prosentissa.

Puistojen valaistus oli hoidossa erittäin tai melko hyvin 51 prosentin mielestä, 21 prosenttia taas koki puistojen valaistuksen olevan hoidettu huonosti tai melko huonosti.

Avointa palautetta tuli myös runsaasti. Yli kolmannes oli positiivista ja kehitysehdotuksia taas reilut puolet kaikista vastauksista. Jatkossa kysely tehdään vuosittain, jotta saadaan selville tyytyväisyyden kehittyminen. Kyselyssä luvatut lippupaketit on arvottu.