Kevään kuluessa joukko työllisyys-, kasvatus-, nuoriso– ja sosiaalialan palveluita pakkasi muuttolaatikoita ja sai itselleen uudet yhteiset työtilat osoitteessa Torikatu 17.

Työntekijät nimesivät rakennuksen Torikulmaksi. Sen neljästä kerroksesta löytyy nyt 90 ammattilaista, jotka palvelevat eri ikäisiä ja eri tilanteissa olevia kaupunkilaisia.

Tavoitteena helppo yhteistyö ja paremmat palvelut

Kaiken tavoitteena on pystyä tarjoamaan jouhevammat palvelut asiakkaalle. Asiakas voi hoitaa monta asiaansa saman katon alla, usein yhden tahon kautta useampien talon asiantuntijoiden kanssa tai monessa eri paikassa samalla käyntikerrallaan.

Yhteisten tilojen tarkoitus on myös helpottaa yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. Sama talo mahdollistaa nopean verkostoitumisen asiakkaan tilanteessa. Kun jaetaan sama kahvihuone, jaetaan usein myös osaamista ja ideoita.

Torikulmassa paljon osaamista muun muassa työllistymiseen

Työllisyysyksikkö
Työllisyysyksikön asiakkaita ovat ne joensuulaiset, pitkään työttömänä olleet henkilöt, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yli 300 päivää.

Arviolta asiakkaita pyörähtää työllisyysyksikön palveluiden parissa vuosittain 1000–1200 henkilöä. Työhönvalmennuksessa heistä käy 350, palveluohjauksessa 200, työnetsinnässä 300 ja työllistämisen palveluiden parissa noin 450 henkilöä.

Keskeisiä työllisyysyksikön palveluita ovat muun muassa

  • palveluohjaus työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien arviointiin
  • työ- ja toimintakyvyn arviointi
  • koulutus- ja työhönvalmennus
  • työnetsintä kaupungilta, 3. sektorilta ja yrityksistä
  • työllistäminen Joensuun kaupungille
  • työllisyyden edistämisen rahoittaminen.

Yhteistyötahoja on heilläkin Torikadulla monta, muun muassa Kelan työkykyneuvoja, monialainen yhteispalvelu (TYP)
ja sosiaalityön väki.

Monialaiset yhteispalvelut
Monialaiset yhteispalvelut oli aiemmalta nimeltään tutummin TYP. Se tavoittelee työllistymisen edistämistä.

Siellä palvellaan pääsääntöisesti yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita, tai yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita alle 25-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat monialaista tukea. Näitä palveluita ovat tyypillisesti kaupungin, Kelan ja TE-toimiston palvelut. Asiakkaana voivat olla myös sellaiset yli 25-vuotiaat, jotka ovat olleet yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä ja tarvitsevat monialaista tukea. 

Asiakkuuden aikana kartoitetaan monialaisen palvelun tarve ja laaditaan monialainen työllistymissuunnitelma. Asiakasta palvelee työparina sosiaalityöntekijä ja TE-toimiston asiantuntija. Työtä tehdään yhdessä asiakkaan verkostojen kanssa.

Tarvittaessa asiakastyöhön osallistuvat myös sosiaaliohjaaja, TYP-työkykyneuvoja, terveydenhoitaja, lääkäri, työhönvalmentaja tai työllisyyskoordinaattori.

Monialaiset yhteispalvelut -yksikkö tekee yhteistyötä lähes kaikkien talon muiden ammattilaisten kanssa

Sosiaalitoimisto
Sosiaalitoimisto palvelee 18–64-vuotiaita aikuisia ja perheitä. He auttavat silloin, kun asiakas tarvitsee tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa. Palveltavana on noin 6000 asiakasta vuodessa.

Eniten sosiaalitoimiston väki tekee yhteistyötä Torikulmassa työllisyysyksikön, nuorten palvelukeskuksen ja varhaisen tuen palveluiden kanssa.

Palveluita myös lapsille ja nuorille

Kasvatus- ja perheneuvola Kasper
Kasvatus- ja perheneuvola Kasperin asiakkaina on joensuulaisia tai joensuussa asuvien alakouluikäisten lasten lapsiperheitä.

Kasvatus- ja perheneuvolan toimintamuotoja ovat
•    puhelinneuvonta
•    ohjaus ja neuvonta
•    psykologiset, sosiaaliset ja lääketieteelliset tutkimukset
•    perhe-, pari- ja yksilöterapia
•    lasten ja vanhempien ryhmät
•    verkostotyöskentely
•    perheasiain sovittelu
•    konsultaatio, työnohjaus ja koulutus.

Henkilökuntaan kuuluu psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, perheterapeutteja sekä osa-aikainen lastenpsykiatri. Kasperin palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia eikä lähetettä tarvita.

Varhaisen tuen sosiaalityöntekijä, oppilashuolto, nuorten palvelukeskus ja aikuissosiaalityökin ovat Torikulmassa Kasperin lähimmät yhteistyötahot.

Perheiden varhaisen tuen sosiaalityö
Perheiden varhaisen tuen sosiaalityönkin asiakkaina on joensuulaisia tai Joensuussa asuvia lasten ja nuorten perheitä.

Sosiaalityöntekijä tekee töitä perheiden ja tarvittaessa yhteistyötahojen kanssa tarpeellisten varhaisen tuen palveluiden järjestymiseksi perheille. Hän tekee myös päätöksiä annettavista palveluista kuten perhetyöstä, tukihenkilöistä sekä tukiperheistä. Myös sosiaalihuoltolain mukainen huoli-ilmoitusten vastaanottaminen kuuluu perheiden varhaisen tuen sosiaalityöntekijän tehtäviin.

Yhteistyötä hänellä on Torikulmassa eniten kasvatus- ja perheneuvolan, oppilashuollon, nuorten palvelukeskuksen sekä aikuissosiaalityön väen kanssa.

Kasvun ja oppimisen tuen tiimi
Kasvun ja oppimisen tuen tiimissä työskentelee koulupsykologeja ja -kuraattoreita, perheohjaajia sekä kiertävä erityislastentarhanopettaja.

Karkeasti arvioiden kasvun ja oppimisen tuen tiimi palvelee noin 800 henkeä vuodessa. Suurin osa asiakkaista otetaan kuitenkin vastaan kouluilla ja päiväkodeilla eli Torikadulla heistä käy vain hyvin pieni osa.

Nuorten palvelukeskus
Nuorten palvelukeskus on alle 30-vuotiaille nuorille tarkoitettu palvelupiste. Sinne on koottu monipuolisesti nuorten kanssa työskenteleviä tahoja. Palvelukeskuksen tavoitteena on vähentää palveluluukutusta ja tehdä ennaltaehkäisevää työtä.

Palvelukeskuksen kokoaikaisen henkilöstön lisäksi työyhteisöön kuuluvat TE-toimiston psykologit ja asiantuntija, koulutusneuvoja sekä päihdetyöntekijä. Nuorten palvelukeskuksen naapurissa sijaitsevat kaupungin pienryhmätoiminta, nuorisokeskus Whisper, aikuissosiaalityö, Typ ja työllisyysyksikkö ovat niin ikään osa tärkeää yhteistyöverkostoa.

Henkilöstö pohtii yhdessä yhteistyötahojen kanssa, mikä on nuorelle oikea paikka, jotta turhia palveluihin ohjauksia vältettäisiin. Tuota maalia on helpompi tavoitella, kun kollegat ovat nyt lähietäisyydellä.

Ota yhteyttä Torikulman ammattilaisiin:

Työllisyysyksikkö
Työllisyyspäällikkö Tarja Husso, puh. 050 438 7391
www.joensuu.fi/tyollisyysyksikko

Monialaiset yhteispalvelut (TYP)
Verkostojohtaja Satu-Sisko Eloranta, puh. 050 310 9621

Sosiaalitoimisto
Johtava sosiaalityöntekijä Arja Pöntinen-Heinonen, puh. 050 433 2813
www.joensuu.fi/sosiaalitoimisto

Kasvatus- ja perheneuvola Kasper
Ajanvaraus- ja neuvontapuhelin 05 0360068
www.joensuu.fi/kasvatus-ja-perheneuvola-kasperi-

Perheiden varhaisen tuen sosiaalityö
Puh. 050 360 0307

Kasvun ja oppimisen tuen tiimi
www.joensuu.fi/kasvun-ja-oppimisen-tuen-tiimin-yhteystiedot

Nuorten palvelukeskus
Nuorisojohtaja Jouni Erola, puh. 050 575 8043
www.joensuu.fi/nuorten-palvelukeskus6

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@jns.fi