Haku kaupungin kesätöihin on menossa. Hakuaikaa on 3.3.2017 saakka. Myös yrityksille ja yhdistyksille tarkoitetun kesätyötuen haku on alkanut.

Kaupungin kesätyöt on tarkoitettu 15–23-vuotiaille nuorille, joiden asuinkunta on Joensuu. Suurin osa työpaikoista sijoittuu puutarhapuolelle, kulttuuri- ja nuorisopalveluihin sekä varhaiskasvatukseen. Kestoltaan kesätyöt ovat kahdesta viikosta kuukauteen. Palkkaa maksetaan 800 euroa kuukaudessa. Kesätöitä eivät voi saada 2016 ja 2015 kaupungilla kesätöissä olleet eivätkä alan ammattitutkinnon suorittaneet tai työmarkkinatukea saavat.

Yrityksillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus saada kaupungilta tukea kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Tuen suuruus on 350 euroa / nuori / kuukausi.