Joensuussa tanssinharrastajalle on tarjolla monipuolinen valikoima lajeja, joista valita se itselleen sopivin. Tanssitunneilla voi viedä vaikka muutaman vuoden ikäisen lapsensa tai palata tanssilattialle aikuisena vuosien tauon jälkeen.

Päämäärätietoiset harrastajat voivat tavoitella ammatillisiin opintoihin hakemiseen tarvittavia taitoja edeten vuosittain taitotasolta toiselle.

Tanssin taiteen perusopetusta saa kolmesta paikasta.

Joensuussa taiteen perusopetusta tanssista tarjoavat Nuorisoseura Motora, Joensuun Tanssiopisto sekä tanssikoulu Cat People. Jokaisella tanssikoululla on oma erikoistumisalueensa sekä oma yksilöllinen tapansa järjestää opetussuunnitelman mukaista opetusta.

Tanssitunnilla kehitytään joukossa

Nuorisoseura Motora tarjoaa monipuolista harrastustoimintaa, keskeisimpänä karjalaista kansantanssia ja -musiikkia. Nuorisoseuralla opetuksessa näkyvät myös yhteisölliset tavoitteet.

– Meille nuorisoseurana on tärkeä painottaa opetuksessa myös joukossa kasvamista ja kehittymistä. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille positiivinen harrastus- ja kasvuympäristö, Motoran toiminnanohjaaja Meri Syyslehto kertoo.

Motoralla nuorimmat tanssiharrastajat ovat kolmevuotiaita ja varttuneimmat eläkeikäisiä.

– Pienten ryhmissä tunnit ovat leikinomaisia. Opetuksessa on aina huomioitu pedagogiset tavoitteet, leikin tarkoitus voi olla esimerkiksi motoriikan kehittäminen. Nuoremmilla tanssit pohjautuvat suureksi osaksi perinteiseen materiaaliin, myöhemmin painotetaan enemmän koreografioita, tekniikkaa ja ilmaisua,  Syyslehto kertoo Motoran tavoitteellisesta opetuksesta.

Motora on saanut runsaasti valtakunnallista tunnustusta niin toiminnastaan kuin ryhmiensä menestyksekkäistä esiintymisistä. Lakisääteinen taiteen perusopetuksen mukainen opetussuunnitelma tarjoaa raamit, joissa Motora toteuttaa oman näköistään opetusta.

Opetussuunnitelma tekee lasten ja nuorten tanssiharrastuksesta tavoitteellista.

– Opetussuunnitelma antaa tavoitteet ja sisällöt, ja sitten me määritämme sen, kuinka ne konkretisoituvat, Syyslehto kuvaa.

Opetussuunnitelma tekee lasten ja nuorten tanssiharrastuksesta tavoitteellista. Taiteen perusopetukseen on helpointa tulla mukaan alakouluikäisenä, mutta hyvällä motivaatiolla mukaan tulo onnistuu myös vanhempana. Ryhmät muodostetaan iän perusteella, mutta jokainen etenee opinnoissa kuitenkin omaa tahtiaan.

–Toki meillä on opetussuunnitelman ulkopuolella toimivia aikuisten ryhmiä, joihin kuka tahansa on tervetullut mukaan, Syyslehto muistuttaa.

Esiintyminen on tärkeä osa tanssiharrastusta

Joensuun Tanssiopistoyhdistys ry:n puheenjohtaja sekä Tanssiopiston opettaja Mira Merisaari kertoo esiintymisen olevan tärkeä sekä mielekäs osa taiteen perusopetusta.

– Tunneilla ei tähdätä ainoastaan tekniseen oppimiseen. Esityksen tekeminen ryhmässä on tärkeä osa opetusta. Se on usein myös oppilaille mieluisin osa, Merisaari sanoo.

Taiteen perusopetuksen mukaisen opetuksen suorittaminen sisältää kurssien opiskelun lisäksi päättötyön. Päättötöitä valmistuu Tanssiopistossa vuosittain ja päättötyö voi olla esimerkiksi oppilaan valmistama esitys tanssikoulun kevät- tai syysnäytöksessä.

Katutanssilajit ovat saaneet sijaa.

– Tanssiopiston sivuainevalikoima on hyvin laaja, ja ohjelmassa on monia suosittuja ja uusia tanssilajeja. Merisaari kertoo Tanssiopiston ennen olleen hyvinkin perinteikäs, mutta katutanssilajit ovat saaneet sijaa niiden suosion kasvettua.

Opintosuunnitelmien tulevissa muutoksissa katutanssilajit tulevat todennäköisesti olemaan suuremmassa roolissa, Merisaari pohtii.

Tanssin harrastaminen voi olla tavoitteellista opetussuunnitelman mukaista tanssitaiteen opiskelua tai rennompaa tanssikursseilla käymistä.

– Tanssin voi aloittaa jo ihan lapsena. Varhaiskasvatuksessa ei vielä valita mitään tiettyä lajia vaan lapselle kehittyy pohja tanssin harrastamiselle. Seitsemänvuotiaasta alkaen oppilas voi valita itselleen pääaineen, Merisaari kuvailee.

Aikuisten tanssiharrastus on kasvattanut suosiotaan.

Merisaari on tehnyt huomion, että aikuisten tanssiharrastus on kasvattanut suosiotaan. Aikuisetkin kuten teini-ikäisetkin voivat aloittaa suorittaa perusopintoja, vaikka aikaisempaa tanssitaustaa ei olisi.

– Aikuisbaletti on hiukan harhaanjohtava nimi. Jos teininä haaveilee balettitunneista niin mukaan vaan!

Jos tanssiharrastuksen aloittamisesta ei ole täysin varma, voi sitä tulla kokeilemaan: Tanssiopinto tarjoaa yhden ilmaisen tutustumiskerran ennen kurssille ilmoittautumista.

Laadukas opetus vaatii ammattitaitoa ja persoonallisuutta

Cat People -tanssikoulussa hyvä ilmapiiri on ydin asia, sillä se vaikuttaa myös oppimiseen. Tanssikoulun rehtori Elina Turpeinen kertoo hyvän tunnelman lähtevän opettajista.

– Ammattitaitoinen ja tiiminä työskentelevä opetushenkilökunta takaa sen, että tanssikoulusta syntyy oma yhteisönsä, jossa viihtyy ja oppii. Opettajan persoonalla on vaikutusta oppilaiden motivaatioon opiskella vuodesta toiseen, Turpeinen sanoo.

Show- , street- ja hiphop-tansseihin erikoistunut Cat People tarjoaa opetusta niin lapsille kuin aikuisillekin monella eri taitotasolla.

Kannattaa varautua testailemaan ja kokeilemaan eri lajeja.

– Jos tanssiharrastuksen aloittaminen kiinnostaa, kannattaa varautua testailemaan ja kokeilemaan eri lajeja. Tanssi on hyvin kokemuksellinen laji, joten juuri sen oman tanssilajin löytäminen voi joskus viedä aikaa. Opettajat auttavat mielellään tässä prosessissa, Turpeinen kertoo.

Turpeinen näkee, että nykypäivänä aikuisten kynnys aloittaa tanssiharrastus on madaltanut.

– Aikuisten tanssiharrastus näyttäisi oleva orastava trendi! Ja aikuisetkin kaipaavat nykyään tavoitteellista harrastamista. Meillä on tarjolla myös aikuisille monenlaisia tunteja, esimerkiksi tänä syksynä alkavat break dancen alkeet.

Taiteen perusopetuksen mukainen opetus vaatii sitä järjestävältä koululta paljon.

– Opetuksen ammattimaisuus on yksi asia. Rehtorina olen todella vaativa opettajia kohtaan, että he hoitavat vastuullisen kasvatuksellisen tehtävänsä oikein. Lisäksi koululta vaaditaan resursseja kuten tiloja opetukseen sekä opetussuunnitelmaan kuuluvan esityksien järjestämiseen, Turpeinen luettelee.

On suuri rikkaus, että Joensuussa on useampi tanssikoulu.

– On erittäin tärkeää ja suuri rikkaus, että Joensuussa on useampi tanssikoulu. Meillä on täällä tarjolla todella suurella skaalalla tanssinopetusta kansantanssista hiphoppiin. Ja juuri tämä monipuolisuus tanssin opetuksessa on tärkeä asia. Meidän pitää osata arvostaa sitä rikkautta, että meillä jokainen tanssikoulu tuo oman persoonallisuutensa mukaan opetukseensa, Turpeinen sanoo.

Syksyn kursseille ehtii vielä ilmoittautua

Syksyn kursseille ilmoittautuminen on käynnissä. Tunnit alkavat elo-syyskuussa, joten oma paikkansa kurssilta kannattaa varmistaa, kun tilaa vielä on. Kursseille ilmoittaudutaan koulujen internetsivujen kautta.

www.motora.fi
www. joensuuntanssiopisto.com
www.catpeopleshowtanssijat.fi/lukujarjestys.php

Mitä on tanssitaiteen perusopetus?

Taiteen perusopetus on tasolta toiselle etenevää tavoitteellista opetusta, jonka eri tasot ja tavoitteet määrittelee Opetushallitus.

Perusopetus on ensisijaisesti suunnattu lapsille ja nuorille, sillä sen päämääränä on antaa tarvittavat taidot ammatillisiin opintoihin hakeutumiseen. Joensuussa tanssitaiteen perusopetusta laki on velvoittanut tarjoamaan vuodesta 1993 lähtien.

– Kun tanssiseura tai -koulu tarjoaa tanssitaiteen perusopetusta, opetus on silloin valtakunnallisesti hyväksytyn opetussuunnitelman mukaista. Se on laadun tae, sillä opiskelija tietää opetuksen tavoitteet, Joensuun kaupungin kulttuurisihteeri Sari Suvanto sanoo.

Opetusta tarjoava tanssikoulu on vastuussa siitä, kuinka opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet tunneilla täytetään.

– Taiteen perusopetus on raamit, jotka määrittävät, mitä opetuksessa tulee olla. Sen lisäksi jokaisen opetusta tarjoavan tahon ominaispiirteet ja painotukset voivat ja saavat näkyä, kansalaisopiston rehtori Tero Väänänen kertoo.

Nykyisen opetussuunnitelman päivittäminen on tällä hetkellä työn alla.

Taiteen perusopetuksen vaatimukset täyttävän tanssin opetuksen järjestäminen vaatii sitä järjestäviltä seuroilta ja kouluilta, mutta on tärkeää koko kaupungin kannalta.

– Se, että kaupunki tarjoaa taiteen perusopetusta voi vaikuttaa ihmisen päätökseen valitessaan asuinkuntaansa. Opetussuunnitelman mukainen opetus on tae opetuksen ammattitaidosta ja suunnitelmallisuudesta. Se vaatii myös opetusta järjestäviltä tahoilta paljon, Suvanto kertoo.