Joensuussa ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden talvihoidosta huolehditaan kiireellisyysjärjestyksessä. Sitä määrittää katualueiden kunnossapitoluokitus laatuvaatimuksineen.

Ajoratojen kunnossapidossa ovat luokat I, II ja III.

Yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapitoluokat ovat laatukäytävä, A ja B. Mitä korkeampi luokka, sitä vilkkaammasta tiestä on kysymys.

Laatuvaatimukset ovat myös liukkauden torjunnasta, sohjon poistosta ja pinnan tasaisuudesta.

Katujen hoitotehtävät on jaettu Joensuun kaupungin tekniselle keskukselle, Destia Oy:lle ja Pohjois-Karjalan ely-keskukselle.