”Tää on miun paikka”. Näin kertoi eräs joensuulainen kokemuksestaan Yhteisötalo Satamasta. Sataman kaltaisia kohtaamispaikkoja on Joensuussa useita. Onneksi on, sillä parhaimmillaan niistä voi tulla kävijälle merkityksellinen osa elämää: ”Ei sitä sillon aatellu, kun ekan kerran tänne tuli, että minkälainen vaikutus tällä tullee elämään olemaan. Täähän on mulle semmonen turvasatama”.

Yhteisötalo Satamaa ylläpitää kaupunki, muut kohtaamispaikat ovat yhdistysten ja seurakuntien toimintaa. Niissä kävijät kokevat arkipäiväisissä tilanteissa tasavertaista kuulumista porukkaan ja yhdessäolon iloa. Erilaisten ihmisten tapaaminen ja myönteiset vuorovaikutussuhteet ovat kohtaamispaikkojen juttu.

Kohtaamispaikkojen positiivinen vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin on tunnistettu Joensuussa. Kaupunginvaltuusto asetti Joensuun hyvinvointikertomuksessa tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä paikkojen määrä kasvaa tai säilyy vähintään ennallaan. Lisäksi sovittiin, että niistä tiedotetaan entistä aktiivisemmin.

Yhdessä kaupungin, yhdistysten ja seurakuntien kanssa tehtiin kartta, johon on merkitty 13 erityisesti ikäihmisille soveltuvaa kohtaamispaikkaa tai muuta yhdessäoloa mahdollistavaa toimintaa eri puolilla kaupunkia. Ota kartta talteen 20. lokakuuta ilmestyneen ja joka kotiin Heilin välissä jaetun Joensuun Uutiset -lehden takakannesta! Karttoja on jaossa netissä osoitteessa www.joensuu.fi/ikaihmiset.

Ikäihmisten lisäksi kohtaamispaikkoihin saavat tulla kaikki. Erään kävijän sanoin: ”Voi olla tämmöinen mitä on, että ei tarvii silleen roolii vettää”.

Lainausmerkeissä olevat ovat suoria lainauksia Tiia Kannaksen sosiaalialan opinnäytetyöstä, jossa kartoitettiin kävijöiden kokemuksia Yhteisötalo Satamasta.

Kohtaamispaikkojen positiivinen vaikutus kaupunkilaisten hyvinvointiin on tunnistettu Joensuussa.