Ensi vuoden isoimmat kaavoitushankkeet ovat Joensuussa asemanseutu sekä Tulliportinkadun ja Yliopistokadun kampukset. Lisäksi Rantakylä–Utran kehittäminen jatkuu.

Itä-Suomen yliopiston kampusten muutoksilla on suora vaikutus kaavoitukseen.

Savonlinnan opettajankoulutuksen siirtymisen vuoksi Joensuussa tarvitaan lisää opiskelija-asuntoja. Tulliportinkadulle asemakaavan muutosta ovat hakeneet Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Asuminen on tarkoitus mahdollistaa tällä hetkellä opetuskäytössä olevissa kortteleissa. PKKY:n oppilaitostontin kaavoittaminen kokonaan asuntorakentamiseen muuttaa Otsolan kaupunginosan luonnetta entistä enemmän asuinalueeksi. Yliopistokadun kaavahankkeella puolestaan tuodaan kampukselle palveluja ja opiskelija-asumista. Yliopistoon liittyvät muutokset lisäävät tulevaisuudessa kaupungin vetovoimaisuutta.

Tiiviisti Tulliportinkadun kaavahankkeeseen liittyvällä Siltakadun liikenteen yleissuunnitelmalla muutetaan Siltakadun luonnetta kaupunkimaiseksi. Samalla vähennetään liikenteen tuomia meluhaittoja. Tulliportinkadun kaavaehdotus on tarkoitus saada nähtäville ensi vuoden helmikuun loppupuolella ja päätöksentekoon huhtikuussa. Yliopistokadun asemakaavan uudistaminen käynnistetään Tulliportinkadun hankkeen jälkeen.

Asemanseudun rakentaminen käynnistynee

Yksi Symmetrisen kaupungin toteuttamisen tärkeimmistä kokonaisuuksista on asemanseutu, joka muuttuu osaksi keskustaa. Asemanseudun asemakaavan muutoksella pyritään keskustamaisuuden lisäämiseen rautatien ja Pielisjoen välisellä alueella. Kaupunkimatkailua kehitetään hotelli- ja majoitustoiminnan laajentamisella ja kylpylän rakentamisella. Opiskelija-asuntojen määrän lisääminen näkyy myös asemanseudulla, jonne rakennetaan Joensuun Ellin opiskelijatalo.

Kaavassa ratkaistaan myös liike- ja toimistorakennusten sijainti sekä liikennejärjestelyt. Asemakaavan luonnoksesta tuli runsaasti palautetta muun muassa siltojen liikenteestä. Nyt Ilosaaren silloille esitetään vaihtoehtoa, jossa kaikki liikennemuodot säilyvät jatkossakin. Ajorataa kavennetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Kaavaluonnoksessa osa silloista oli suunniteltu vain jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käyttöön. Suunnitteilla on myös ratapihan henkilöliikenteen laitureiden kunnostaminen osana koko ratapihan täydellistä kunnostamista.

Asemanseudun kaavaehdotuksen on tarkoitus tulla kaupunkilaisten nähtäväksi vuoden 2017 helmi–maaliskuussa ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi huhtikuussa. Tavoitteena on, että kaava on lainvoimainen kesällä 2017. Mikäli näin tapahtuu, alkavat opiskelijatalon ja keskelle aluetta tulevan pysäköintitalon rakentaminen ensimmäisenä. Myös Kimmelin hotelli-kylpyläkokonaisuutta aletaan rakentaa.

Houkuttelevuutta lisätään

Itä-Suomen yliopiston muutoksista johtuvat kaavahankkeet ovat etusijalla, joten Rantakylä—Utran osayleiskaavan aikataulua on hieman myöhennetty. Tavoitteena on saada osayleiskaavaluonnos nähtäville vuoden 2017 syksyllä.

Tähän mennessä keskustelua ovat herättäneet viheralueet, täydennysrakentaminen ja rantaraitti.

Monilta palveluiltaan omavarainen Rantakylä on kuin kaupunki kaupungissa. Rantakylä ja Utra ovat kaupungille merkittäviä alueita, joten niiden kehittämistä pidetään tärkeänä. Tarkoituksena on uudistaa aluetta niin, että sinne saataisiin uusia asukkaita. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenneyhteyksien parantamisella tavoitellaan autoilun vähentämistä ja energian säästämistä.

Ajankohtaiset hankkeet esitellään

Onko naapuriin suunnitteilla kerrostaloja? Esimerkiksi siitä voi ottaa selvää vuosittaisesta kaavoituskatsauksesta, jossa tiedotetaan Joensuun vireillä olevista ja käynnistyvistä kaavahankkeista. Kaavoituskatsaus on luettavissa netissä osoitteessa www.joensuu.fi/kaavoituskatsaus. Paperisena sen saa hyppysiinsä Joensuussa Muuntamontien ja Carelicumin palvelupisteiden lisäksi Enon, Pyhäselän, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran palvelupisteissä.

Kaavahankkeen vireille tulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa ja kuulutuksissa. Kaavan laatimisen aikana voi ilmaista mielipiteensä. Aloitus- ja luonnosvaiheissa kaava-asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä ja järjestetään yleisötilaisuuksia. Mielipiteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@jns.fi tai postitse osoitteeseen Joensuun kaupunki, kaavoitus, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Kaavaehdotuksen nähtävilläpitoaikana voi jättää kirjallisia muistutuksia, jotka voivat palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksestä voi valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Lue koko kaavoituskatsaus.