Vuoden 2017 alussa aloittavan Siun soten toiminnan organisoinnin yhteydessä tukipalveluille on perustettu kaksi uutta osakeyhtiötä. Toinen on taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluita ja toinen ravinto- ja siivouspalveluita tuottava yhtiö.

Siun Talous Oy tuottaa taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelut

Taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluita tuottavaksi yhtiöksi Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote) perustivat Siun Talous Oy:n. Perustamisasiakirjat allekirjoitettiin milloin ja missä. Talous- ja henkilöstösuunnitteluun ja -johtamiseen sekä talouden ohjaamiseen liittyvät tehtävät jäävät omiin organisaatioihin. Muutos koskee alussa arvioilta noin 60-70 vakinaista työntekijää, jotka siirtyvät liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti uuden yhtiön palvelukseen.
Yhtiön toimitusjohtajaksi on valittu Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen talousjohtaja Anne Kosonen.

Polkka Oy ravinto- ja siivouspalvelujen tuottajana

Joensuun kaupungin ja Siun soten perustaman ravinto-, siivous- ja laitoshuoltoyhtiön perustamisasiakirjat allekirjoitettiin tiistaina 9.8.2016 kaupungintalolla.

Yhtiön nimi kokonaisuudessa on Polkka Oy – Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy. Nimen taustalla ovat Pohjois-Karjalan laitoshuolto-, käyttäjä- ja ateriapalvelut. Nimi vaatii vielä rekisteröintiviranomaisen hyväksynnän. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin teknisen keskuksen johtaja Hannele Portman. Yhtiöön tulevat siirtymään teknisen keskuksen ja sairaanhoitopiirin ravinto- ja siivouspalveluiden työntekijät.

Yhtiöjärjestysten mukaan yhtiöiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä ne jaa osinkoa.
Uusien osakkaiden mukaantulo järjestetään siten, että perustajaosakkaat myyvät tuolloin sopimallaan tavalla omistamiaan osakkeita uusille osakkaille. Lähtökohtana on, että osakkaiden omistusosuudet vastaavat yhtiöiden palvelujen käyttöä myös jatkossa.

Yhtiöiden palvelutoiminta alkaa 1.1.2017 ja kuluvan vuoden aikana keskitytään toimintojen valmisteluun.