Pohjois-Karjalan museo Hilman tehtävä on säilyttää alueen kulttuuriperintöä. Mitä museon säilyttämä kulttuuriperintö oikeastaan on? Se on vanhoja esineitä. Se on valokuvia, joiden kautta saadaan tavoitettua valtavasti tietoa ja tunnelmia menneisyydestä. Se on piirustuksia, maalauksia ja muita luovuudesta syntyneitä töitä. Se on tietoa taloista, pihapiireistä, tehdasalueista, lyhyesti sanoen tietoa rakennetusta ympäristöstä. Kulttuuriperintö on tarinoita ja muistoja menneestä.

Museon Juuret pystymetässä -juhlanäyttelyssä on esillä alueen kulttuuriperintöä, esinein ja valokuvin.

Näyttelyssä alueemme esineellinen kulttuuri näyttäytyy harmaana, koruttomana ja käytännöllisenä. Se kertoo elämän karuudesta, mutta myös kekseliäisyydestä ja sitkeydestä. Alueemme juuret ovat lähes sananmukaisesti pystymetässä – ja saamme olla ylpeitä siitä.

Juuret pystymetässä -näyttelyyn yleisöopastukset 15.6. ja 20.7. kello 17–18. Opastus sisältyy pääsymaksuun.