Yrityksiä ja yhteisöjä haetaan mukaan kaupunkikosteikkoprojektiin, jossa Varaslampeen laskeva avo-oja kunnostetaan. Kosteikko on Joensuun ainoita kaupunkikosteikkoja, ja nyt yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus tukea projektia ryhtymällä kosteikon kummiksi.

Mukaan haetaan viisitoista kummia

Kummilahjoituksen suuruus on 450 euroa. Mukaan haetaan viittätoista kummia kunnostustoimenpiteiden kattamiseksi. Mukaan lähtenyt toimija saa näkyvyyttä sekä nimensä kosteikon läheisyyteen sijoitettavaan opastauluun. Kosteikko toteutetaan loka-marraskuussa 2017.

Kosteikko puhdistaa Varaslampeen päätyviä hulevesiä, lisää luonnon monimuotoisuutta sekä luo viihtyisämpää kaupunkiympäristöä. Hiiltä sitovana viheralueena se myös torjuu ilmastonmuutosta sekä auttaa sopeutumaan tulevaisuuden ilmastoon tasaamalla lisääntyviä sade- ja tulvapiikkejä.

Tue paikallista ilmastotyötä ja ole mukana luomassa monimuotoisempaa kaupunkiympäristöä! Ota yhteyttä 15.9. mennessä: p. 050 431 6702/ saara.pellikka@jns.fi.

Lisää kaupungin ilmastovastuuhankkeista:
joensuu.fi/ilmastovastuuhankkeet