Raatekankaan eritasoliittymän työmaalla on talven aikana poistettu puustoa ja siirretty alueella olevia kaapeleita ja kaukolämpöjohtoja uuden työmaan alta.

Varsinaiset eritasoliittymän rakennustyöt alkavat maalis-huhtikuun aikana. Rakennustöiden takia alueelle tulee laajojakin väliaikaisia liikennejärjestelyjä, joista tullaan tiedottamaan, kun suunnitelmat valmistuvat.

Uudistuksessa tehdään eritasoliittymä, johon sisältyy kiertoliittymä ja kaksi siltaa ajoneuvoliikenteelle sekä neljä alikulkusiltaa kevyelle liikenteelle. Remonttia tekevät yhteistyössä ELY-keskus ja Joensuun kaupunki. Urakoitsijana on Oteran Oy.

Uudistuksen kokonaiskustannukset ovat 12 miljoonaa euroa sen pitäisi olla valmiina lokakuussa 2018.

Lisätietoa uudistuksesta