Penttilänrannan alue on vajaan 300 ihmisen koti ja uutta rakennetaan koko ajan. Alueen kehittyessä on huomattu, että parkkipaikkoja lyhytaikaista pysäköintiä varten kaivataan lisää. Ensi vuonna niitä saadaan.

Liikkuminen helppoa, pysäköinti ei

Penttilänrannan asukkailla teetettiin kysely alueen pysäköintijärjestelyistä viime helmikuussa. Alueella on lähinnä yhden tai kahden hengen talouksia ja lapsiperheitä hyvin vähän. Vastaajista suuri osa autoilee lähes päivittäin tai päivittäin eikä autoista kyselyn mukaan olla myöskään luopumassa.

Vieraspaikkojen puute harmittanut eniten

Kysely toi esille sen, että liikkumisen olosuhteisiin ollaan varsin tyytyväisiä, erityisesti jalankulun ja pyöräilyn, mutta myös autoilun osalta. Ongelmaksi koetaan pysäköinti ja etenkin vieraspaikkojen puute. Niitä kaipasi lisää 35 % vastaajista ja lähes kolmannes sanoi suurimman ongelman olevan yleisten pysäköintipaikkojen vähyys.

Parkkipaikkoja tulossa ensi vuonna

Asukkaita on kuunneltu ja ensi vuonna Penttilänkadun varteen rakennetaan aikarajoitettuja kiekkopaikkoja pistäytymistä ja lyhytaikaisia vierailuja varten. Paikat tulevat Varvinpuiston ja Suursahankadun välille, molemmin puolin Ylisoutajan sillalle nousua.

Nyt autoille on varattu parkkitilaa ”soraparkissa” Ylisoutajan sillan kupeessa. Tilaa on 70 autolle ja pysäköintiajat hövelit.
Uusia pysäköintipaikkoja tulee Penttilänkadun varteen, Ylisoutajan sillalle nousun molemmille puolille. Taustalla soraparkki.
Pysäköintipaikkojen määrään ja sijoitteluun vaikuttavat muun muassa jo paikoillaan olevat valotolpat, kadun varteen istutettavat puut ja lumelle tarvittava tila.

Parkkipaikkojen määrään vaikuttaa moni asia

Kaupunkirakenneyksikössä pohditaan parhaillaan eri vaihtoehtoja maksimaalisen parkkitilan, toimivan valaistuksen ja riittävän lumenauraustilan suhteen. Myös viherilme eli puut huomioidaan. Kun katusuunnitelma on valmis, se tulee julkisesti nähtäville.

Alun perin Penttilänkatu oli tarkoitus jättää ilman kadunvarsipysäköintiä turvallisuuden ja viihtyisyyden takia. Vieraspaikat sijoitettiin pääosin niin sanottuun soraparkkiin.

Soraparkki usein tyhjillään

Soraparkissa on tilaa 70 ajoneuvolle, mutta alue kumisee usein tyhjyyttään. Soraparkin asiakasystävällisyyttä on sen tähden parannettu: viikonloppuisin parkissa on vapaa pysäköinti ja arkenakin kahdeksan tuntia kiekolla kello 8–21. Riittävästi vaikka yövieraille. Tänä vuonna soraparkki myös valaistaan.

Tulevaisuudessa soraparkin paikalle rakennetaan pysäköintitalo vastaamaan alueen yhä kasvaviin pysäköintitarpeisiin.

Penttilänrannan pysäköinti- ja liikkumiskyselyjä lähetettiin 340 ja vastausprosentti oli noin 45 %.