Eivätkö tonttisi perennat pörhistele isojen puiden varjossa? Hörppiikö janoinen koivu kaiken veden marjapensailta?

Maaliskuun alusta alkaen yksittäisten puiden kaataminen omalta tontilta on aiempaa helpompaa. Sen voi tietyin ehdoin tehdä ilman kaupungin myöntämää lupaa.

Tarvitsetko luvan? Päätä itse.

Asukas saa itse arvioida, tarvitseeko hän puun kaatamiseen luvan vai ei. Arvio tehdään kaupungin laatimien uusien, selkeiden ohjeiden avulla. Mikäli luvan tarpeesta on epävarma, kaupungin teknisestä keskuksesta saa apua arvion tekemisessä. Jos luvan tarvitsee, se haetaan kaupunkirakennelautakunnalta Muuntamontien palvelupisteeltä.

Ei liian läheltä naapuria

Ilman lupaa puita saa kaataa omalta tontiltaan enintään kolme. Suojeltuja tai esimerkiksi maiseman kannalta merkittäviä, komeita puita ei saa kaataa. Naapurin kanssa asiasta taas on sovittava, jos aikoo ryhtyä puunkaatohommiin alle metrin etäisyydeltä tontin rajasta.

Kaikessa puun kaatamisessa tulee aina varmistaa turvallisuus. Esimerkiksi lähellä olevat sähkölinjat on huomioitava. Terveitä puita ei saa kaataa lintujen pesimäaikana.

Tarkoituksena on selkeyttää kaupungin ohjeita ja neuvoja sekä tonttipuiden kaatamiseen liittyvää laintulkintaa. Selkeämmän ohjeistuksen lisäksi asiakaspalvelu keskitetään yhteen paikkaan. Nykyisin asiakaspalvelua hoitavia henkilöitä on useita, mutta jatkossa suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan voi myöntää kaupunginpuutarhuri tai kaupunkirakennelautakunta.

Voit arvioida itse, tarvitsetko luvan puiden kaatoon vai ei
Arvinoinnissa auttaa kaupungin tekninen keskus
Uudet maisematyölupaohjeet joensuu.fi/tonttipuut-ja-maisematyolupa

[wise-chat channel="Puita saa kaataa jopa ilman lupaa"]