Joensuun kaavoituksessa pääpaino on vanhentuneiden kaavojen uusimisessa. Maaseututaajamien asemakaavojen uudistaminen jatkuu ja keskustaa täydennetään. Rantakylän ja Utran tulevan rakentamisen linja kiinnitetään päätettäväksi tulevassa osayleiskaavassa.

Tulevan vuoden merkittävimmät asemakaavahankkeet ovat Yliopistokadun kampuksen kaavamuutos ja Jääkärinpuisto–Kirkkopuisto-alueen asemakaavamuutos.

Yliopistokampuksen kaavalla ratkaistaan alueen lisärakentamisen mahdollisuuksia, liikenteen ja pysäköinnin kysymyksiä ja alueen käyttötarkoituksen laajentamista muuhunkin kuin opetukseen. Jääkärinpuisto–Kirkkopuisto-asemakaavassa ratkaistaan muun muassa autoliikenteen kysymyksiä ja virkistysalueiden tulevaa luonnetta.

Viereisellä Hasanniemen ja Koivuniemenpuiston alueella suunnitellaan pienimuotoista lisärakentamista, Jokiaseman alueen rakentamisperiaatteita, yleisten alueiden käyttöä ja ratkaistaan rakennussuojelukysymyksiä.

Maaseututaajamien asemakaavat uudistetaan

Viimeisten kuntaliitosten jälkeen laadittiin ohjelma maaseututaajamien asemakaavojen uudistamiseksi. Taajamien pohjakartat on ajantasaistettu. Van­hen­tu­neet ja sisällöltään puutteelliset asemakaavat työstetään ajan tasalle.

Enon kirkonkylän asemakaavan kokonaisuudistus on tulossa pian päätettäväksi. Hammaslahden asemakaavan puutteita korjaava kaavamuutos oli valtuuston päätettävänä 26.11.2018. Heinävaaran asemakaava on jo uudistettu. Kiihtelysvaaran, Tuupovaaran ja Uimaharjun kaavojen uudistaminen on hyvässä vauhdissa. Parin vuoden kuluessa on kaikkien maaseututaajamien asemakaavat uudistettu.

Asemakaavojen uudistaminen on tulossa päätökseen Kä­py­kan­kaan–Raa­te­kan­kaan työpaikka-alueilla ja Enon kirkonkylässä. Asemakaavojen uu­dis­ta­mi­nen on käynnissä Uimaharju–Ukkola-alueella, Tuupovaarassa ja Kiih­te­lys­vaa­ras­sa.

Rantakylän ja Utran väkiluku kasvu-uralle

Rantakylä–Utra-osayleiskaavan avulla ohjataan alueella tehtäviä asemakaavamuutoksia ja liikenneratkaisuja. Kaavan tavoitteina on asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentaminen.

Rantakylän ja Utran väkiluku pyritään saamaan pysyvälle, maltilliselle kasvu-uralle. Alueesta halutaan hyvä asumisen vaihtoehto niille, jotka eivät halua asua aivan keskustassa, mutta arvostavat hyviä palveluita, lyhyitä ajomatkoja ja toimivia joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteyksiä.

Osayleiskaava tulee päätettäväksi vuoden 2009 aikana. Siinä ratkaistaan myös paljon puhetta herättänyt Pataluodon kohdan rannan suuntaisen raitin sijoitus – sisämaahan vai rantaviivaan?

Tulevan vuoden aikana käynnistetään ensimmäisten, uuden osayleiskaavan periaatteita toteuttavien asemakaavojen laatiminen. Työn alla tulee olemaan ainakin entisen Rantakylän koulun kortteli ja sen lähiympäristö.

Kuva: Havainnekuva uudesta liikenneympyrästä, joka tulee Siltakadun ja Koulukadun risteykseen. Kuva otettu keskustan suunnasta, Koulukatu näkyy kuvassa vaakasuunnassa ja Siltakatu pystysuunnassa. 

Joensuun kaavoituskatsaus vuodelle 2019 on valmistunut ja julkaistu kaupungin verkkosivuilla: http://www.joensuu.fi/kaavoituskatsaus.