Termi paikkatieto on moneen korvaan oudon kuuloinen sana.

Huomattavasti tutumpi termi on kartta, johon moni on tutustunut vähintäänkin koulun maantiedon tunneilla. Kartta on käytetyin tapa esittää paikkatietoja, joten kaikki karttoja nähneet ovat nähneet myös paikkatietoja.

Itse termi paikkatieto voidaan määritellä lyhyesti: se on tietoa, jolla on sijainti.

Sijainti voidaan puolestaan määritellä monella tavalla, joista käytetyin on kohteen sijainnin määrittely jossakin tunnetussa koordinaattijärjestelmässä. Yhtä lailla sijainti voidaan määritellä myös väljemmin toteamalla, että siellä se paikka on sen ison kukkulan jälkeen muutaman sadan metrin päässä jontkan pohjalla.

Valtaosa meistä tuottaa ja hyödyntää paikkatietoja päivittäin: navigoimme älypuhelimen karttasovelluksella paikasta toiseen, tägäämme sijainnin juuri ottamaamme Instagram-kuvaan tai etsimme myytäviä asuntoja jostakin tietystä kaupunginosasta.

Kiitos tehokkaiden tietojärjestelmien ja helppokäyttöisten mobiiliapplikaatioiden, on paikkatietojen hyödyntäminen edellä mainituissa tapauksissa erittäin vaivatonta.

Kaupunkiympäristössä paikkatietoa hyödynnetään monissa eri toiminnoissa.

Maankäytön suunnittelu hyödyntää paikkatietoja muun muassa kaavan laadinnan taustalla olevien selvitysten tuottamisessa, ja esittää maankäyttöpäätökset paikkatietomuodossa kaavakarttoina. Paikkatietoa hyödynnetään laajalti myös katu- ja viheralueiden kunnossapidossa, muun muassa kunnossapidon suunnittelussa ja seurannassa. Joukkoliikennesuunnittelussa taas paikkatietojen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi bussipysäkkien saavutettavuutta ja ympäristönsuojeluyksikölle paikkatiedot tarjoavat työkaluja ympäristön tilan seurantaan.

Paikkatietojen tehokäyttäjiä ovat paikkatietoammattilaiset, joita Joensuun kaupungillakin työskentelee useita. Omaa erikoisosaamistani ovat erityisesti paikkatietoon perustuvien internetpalveluiden suunnittelu sekä paikkatietojen pohjalta toteutettava tiedon analysointi.

Jarno Kinnunen
paikkatietoasiantuntija
puh. 050 571 9387
[email protected]

 

P.S. Lisää asiaa paikkatiedosta Jarnon Twitter-tilillä ja blogissa:

Twitter: @jarnokin
Blogi: paikkatietomies.fi

Siellä se paikka on sen kukkulan jälkeen jontkan pohjalla.