Lähes kaikki Joensuun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjaajat ja lukioiden opinto-ohjaajat kokoontuivat tammikuussa Tiedepuistolle yhdessä muoviteollisuuden yritysten kanssa.

Yrityksillä on huoli osaavan työvoiman loppumisesta. Joensuun seudulla ei tällä hetkellä ole tarjolla muovipuolen koulutusta, vaikka työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Tapaamiseen kuuluneilla yritysvierailuilla opoille esiteltiin, millaista työ muoviteollisuudessa on.

Opot yritysvierailuilla vuosittain

Opot vierailevat eri yrityksissä joka vuosi.  Heillä tulee olla uusin tieto yhteiskunnassa, koulutuksessa ja työelämässä tapahtuvista muutoksista ohjatessaan oppilaitaan jatko-opintoihin ja työelämään.

Vierailut hyödyllisiä verkostoitumisen kannalta

Pataluodon koulun oppilaanohjauksen lehtori Jari Laukkanen sanoo työelämään ja yrityksiin tutustumisen olevan luonteva ja tärkeä osa opojen työtä.

– Yritysvierailut ovat hyödyllisiä myös verkostoitumisen kannalta. Opot voivat kertoa tunneilla ja ohjauksissa oppilaille yrityksistä, ja ohjata oppilaitaan TET-harjoitteluun osaan näistä yrityksistä, Laukkanen jatkaa.

Tekniikka- sekä sosiaali- ja terveysala kiinnostavat

Laukkanen ohjaa ja opettaa yläkoulun oppilaita. Peruskoululaiset hakevat lähiviikkojen aikana toisen asteen opintoihin ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin.

– Oman kouluni oppilaista suunnilleen puolet on perinteisesti hakenut lukioon ja puolet ammatillisiin oppilaitoksiin. Monesti ammatillisella puolella suurinta mielenkiintoa ovat herättäneet tekniikan alan ammatit, mutta myös sosiaali- ja terveysala on kiinnostanut hakijoita.