Nepenmäen elokuun alussa käyttöön tuleva uusi koulu tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Nepenmäen uusi koulu on noin 600–700 oppilaan yhtenäinen peruskoulu.

Uudessa koulurakennuksessa hyödynnetään uudenlaista tekniikkaa. Tämä mahdollistaa monipuoliset opetusmenetelmät. Luokissa on käytössä esimerkiksi liikuteltavat esitystekniikka ja laadukas langaton verkko. Uudet tilat mahdollistavat sekä perinteisten että uusien pedagogisten ratkaisujen toteuttamisen.

Uudet tilat mahdollistavat sekä perinteiset että uudet pedagogiset ratkaisut.

Aiempiin tiloihin verrattuna Nepenmäen uusi koulu antaa mahdollisuuksia monipuolisempaan oppimiseen. Myös koulun aulatilat on pyritty ottamaan pedagogiseen käyttöön.

Lisäksi koulun katolla pyörii tuulimylly, josta oppilaat pystyvät keräämään opetuksessa hyödynnettävää informaatiota. Myös rakennuksen käyttöä valvovasta tekniikasta saadaan tietoa oppilastasolle hyödynnettäväksi esimerkiksi fysiikan tunnilla.

Rakennuksen tietotekniset valmiudet ovat huipputasolla. Muun muassa langattoman verkon sujuva toimivuus mahdollistaa sen, että oppilaat oppivat käyttämään uusinta tekniikkaa.

Tältä koulussa näyttää

Koulun yhteydessä olevan kirjaston lukuportaat
Koulun ruokalassa riittää tilaa
Liikuntasalissa voi pelata useita eri lajeja
Tanssisali
Tavarat saa kätevästi säilytyskaappeihin
Nepenmäen kouluun saadaan myös siivousrobotti
Ulkoilu- ja leikkipaikat jatkuvat rakennuksen toiselle puolelle

Opetushenkilökunnan keskinäinen asiantuntijuus kasvaa

Koulussa on koko perusopetuksen lisäksi esiopetusta sekä runsaasti erityispedagogista osaamista. Yhtenäiset tilat mahdollistavat myös sen, että opetushenkilökunnan keskinäinen asiantuntijuus kasvaa. Ratkaisut esimerkiksi erityisopetukseen ja aineopetukseen liittyviin asioihin löytyvät kätevästi samasta rakennuksesta. Yhdessä tekemisen kulttuurin rakentaminen on ikään kuin täydennyskoulutusta opettajille.

Rehtori Jyrki Huusko: Yläkoulun myötä opetushenkilökunnan asiantuntijuus kasvaa.

– Yläkoulun myötä opetushenkilökunnan asiantuntijuus kasvaa. Ei esimerkiksi tarvitse miettiä ainedidaktiikkaan liittyvää juttua pitkään, sillä ratkaisu löytyy talon sisältä. Toisaalta yläkoulun puolella on käytössä alakoulusta tuleva useiden vuosien oppilastuntemus. Tämä on ikään kuin positiivisella mielellä jatkuvaa täydennyskouluttautumista opettajille. Samalla hekin pystyvät uudistamaan opetustaan jatkuvasti ja pysymään ajan hermolla, kertoo Nepenmäen koulun rehtori Jyrki Huusko.

Tiloilla useita käyttömahdollisuuksia

Nepenmäen uuden koulun tilat ovat monikäyttöiset. Esi- ja perusopetuksen järjestämisen lisäksi rakennuksesta löytyy myös uusi kirjasto sekä oppilashuollon tilat. Koulun lisäksi tiloja käyttää muun muassa liikuntatoimi, nuorisotoimi, kansalaisopisto ja konservatorio. Myös kansalaisjärjestöjen mahdollisuutta tilankäyttäjinä kehitetään.

Kansalaisopisto järjestää tiloissa muun muassa kursseja kotitaloudesta, tekstiilitaidosta, kuvataiteesta sekä sirkustaiteesta. Myös seurakunnan iltapäiväkerhot sekä erityislasten iltapäiväkerhotoimintaa järjestetään koulun tiloissa

Palvelut lähemmäksi asukkaita

Koulun oppilaat ovat odottaneet hyvällä mielellä uusiin tiloihin pääsyä. Tänä syksynä koulussa aloittavat ikäluokat rakentavat myös uutta traditiota koululle. Koulun oppilasmäärän suurenemisen myötä myös opetushenkilökunnan määrä kasvaa. Tulevana lukuvuonna mukana on kaiken kaikkiaan yli 70 opetuspuolen aikuista.

Nepenmäen kaupunginosalle koulun uudet tilat tuovat palveluita lähemmäksi. Esimerkkinä parhaimmillaan vanhempi voi tuoda lapsensa liikuntasaliin harrasteisiin ja mennä itse odotusajaksi vaikkapa kirjastoon. Kaupungin tavoitteena on käyttää rakennusta myös koulujen loma-aikana.

Nepenmäen koulun 2.- ja 6.-luokkalaiset saivat osallistua uuden koulun yhteisötilan suunnitteluun viime keväänä. He toivoivat monenlaista, muun muassa kirjoja, askartelutarvikkeita, leluja, elektroniikkalaitteita ja  rentoja oleskelunurkkauksia.

Lapset ideoivat Nepenmäen koulutilaa