Unkarilaisen musiikkipedagogi Zoltan Kodályn mukaan musiikki kuuluu kaikille. Hänen pyrkimyksenään oli luoda kaikille ihmisille mahdollisuus saada kokemuksia musiikista sekä oppia nauttimaan siitä ja ilmaisemaan itseään musiikin avulla omista lähtökohdistaan käsin (Suomen Kodály-seura ry). Tämä Kodályn ajatus on edelleen toimiva ja ajankohtainen. Musiikkia voi harrastaa monin eri tavoin ja monessa eri muodossa; kuunnellen, soittaen, laulaen, liikkuen ja yhdistellen muihin taiteisiin. Jokainen voi löytää itsellensä luontevan tavan olla läsnä musiikin kanssa.

Kansalaisopiston musiikinopetus luo hyvät mahdollisuudet eri-ikäisten ihmisten erilaisille musiikkiharrastuksille.

Kursseillemme voi tulla sekä harrastusta aloittavia että jo musiikkia aiemmin harrastaneita. Opiskelun tavoitteet voivat vaihdella mukavasta viikoittaisesta harrastuksesta hyvinkin tavoitteelliseen opiskeluun. Valikoimassa on mm. soittoa ja laulua yksin ja yhdessä, muksujen muskareita, ikäihmisten ja erityisryhmien musiikkikerhoja sekä karaokea.

Musiikkikursseista suurin osa on lukuvuoden kestäviä yksilö-, pienryhmä- tai ryhmäkursseja. Lisäksi on lyhytkursseja ja leirejä. Kesällä 2016 Joensuun seudun kansalaisopisto järjestää 5–10-vuotiaille lapsille suunnatun Musapuuhaa-leirin Joensuussa ja kaikenikäisille suunnatut Seutuopisto soi -soittopäivät Kontiolahdessa. Syksyn 2016 laaja musiikkikurssien kirjo on luettavissa opiston nettisivuilta heinäkuussa 2016.

Miksi musiikkiharrastus?

Musiikki voi olla mukava ja voimauttava harrastus sekä antaa iloa ja onnistumisen kokemuksia.

Musiikkiharrastuksen myötä voi myös oppia itseilmaisua ja -tuntemusta.

Lisäksi musiikin vaikutukset voivat olla laajemmat kuin luulisikaan ulottuen lapsuudesta vanhuuteen asti.

Viime vuosina aivotutkimuksissa on noussut esille musiikin positiiviset vaikutukset aivoihin, lasten kokonaisvaltaisen kehittymisen tukemiseen, hyvinvointiin ja toimintakyvyn ylläpysymiseen. Musiikillinen aivojumppa edesauttaa lapsen aivojen kehittymistä. Toisaalta pitkäkestoisen musiikkiharrastuksen vaikutukset voivat kantaa vanhuuteen saakka ylläpitäen muistia ja muita kognitiivisia toimintoja. (Vau.fi ja Neuropsychology, 2011.) Musiikkiharrastus parantaa keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta sekä sosiaalisia, ilmaisullisia ja tunnetaitoja. Näin ollen myös oppiminen voi parantua. Luonnollisesti musiikki luo myös hyvää oloa ja virkistystä. (Marja-Leena Karjula, 2009.)

Musisoiminen eri tavoitteilla ja tasoilla luo positiivisia vaikutuksia ikään katsomatta. Kansalaisopistoon voi rohkein mielin tulla aloittamaan uutta harrastusta, jatkamaan musisointia tai aloittaa vaikka uudestaan lapsuuden musiikkiharrastuksen.

Musiikkia kesäleireillä

Leiritoimintaa on monien eri teemojen ympärillä. Erilaisille leireille on kuitenkin kaikille ominaista mahdollisuus oma-aloitteiseen tekemiseen, yhdessäoloon, ryhmätoimintaan, uusien tuttavien ja ystävien löytämiseen, verkostojen laajenemiseen sekä mahdollisuus oppia erilaisia asioita. Esimerkiksi uusien kavereiden saaminen vahvistaa lapsen sosiaalista kehitystä kun taas omien vahvuuksien ja kykyjen löytäminen tukee oman persoonan kehittymistä. (Tapani Ketola, 2002.)

Joensuun seudun kansalaisopiston musiikkileireillä on luvassa on iloista yhdessä tekemistä musiikin ja taiteen parissa kaikenikäisille musikanteille.

Musiikkileirit toteutetaan päiväleireinä eli leireillä on ohjattua toimintaa leiriohjelman mukaan opettajien vetämänä, mutta osallistujat yöpyvät kotona tai itse järjestetyssä majoituksessa.

Musapuuhaa-leiri (6.–8.6.2016 Joensuussa) on avoin kaikille musiikista kiinnostuneille sekä jo musiikkia harrastaville lapsille. Leiriohjelmaan kuuluu ryhmä- ja pienryhmätoimintaa, laulua, soittoa, musiikkiliikuntaa, leikkejä, pelejä, ulkoilua ja muuta mukavaa kesäpuuhaa. Soitinvalikoima pienryhmissä on nokkahuilu, 5-kielinen kantele tai viulu. Yhteissoitossa ovat mukana myös djembe-rummut ja rytmisoittimet. Musapuuhaa-leirillä voi kokeilla soittimia ja saada kenties kipinää musiikkiharrastuksen aloittamiseen.

Seutuopisto soi -soittopäivät (15.–17.6.2016 Kontiolahdella) on tarkoitettu sekä soittoa jo harrastaville että soittamista aloittaville musikanteille ikään katsomatta.  Leirillä on päivittäin omat soittotunnit ja yhteissoittoa. Soittotuntien valikoimaan kuuluvat harmonikka ja viihteellinen piano, huilu ja nokkahuilu sekä viulu ja alttoviulu. Soittoleiri yhdistää eri ikäpolvet antoisan yhdessä tekemisen parissa. Eri ikäpolvien välille syntyy yhteismusisoimisen kautta luonnollista vuorivaikutusta. Lapset antavat vanhemmille soittajille iloa, kun taas nuoremmat voivat oppia vanhemmilta musikanteilta niin musiikillisia kuin inhimillisiäkin asioita. Keskiössä on musiikin tekeminen hyvällä meiningillä! Soittopäivillä myös musiikkiharrastuksesta kiinnostuneet aikuiset voivat tulla kokeilemaan soittimia ja saada tuntumaa musiikin tekemiseen.

Musiikki limittyy ihmisten arkeen ja elämään. Voisin todeta Henry David Thoreaun sanoin: ”Taiteessa ihmiset nauttivat elämästä.”

LÄHTEET:
Suomen Kodály-seura ry. Ajatuksia. http://www2.siba.fi/kodaly/seura/ajatuksia.html 27.4.2016
Copyright 2011 Uutispalvelu Duodecim
(Neuropsychology 2011;DOI: 10.1037/a002189) http://psycnet.apa.org/psycinfo/2011-06927-001/
Marja-Leena Karjula: Soittaminen jumppaa aivojamme. Artikkeli Teostory- lehdessä 3/2009.
https://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/Media/Soittaminen_Jumppaa_Aivojamme.pdf
Ketola, Tapani. 2002. Leirituuli – käsikirja leiritoiminnan järjestäjille ja
ohjaajille. Helsinki: Lasten Keskus Oy

Tutustu Joensuun seudun kansalaisopiston kurssitarjontaan:

www.joensuu.fi/joensuunseudunkansalaisopisto