Vuonna  2018  Joensuussa  aloitetaan  uuden  strategian  toimeenpano.  Tärkeänä  osana  tätä  ovat symmetrisen kaupungin rakentaminen ja palveluverkon,  eli  päiväkotien  ja  koulujen parantaminen. Moni iso rakentamishanke valmistuu vuoden aikana.

Kauppatori ja sitä ympäröivät kadut valmistuvat loppusyksystä 2018. Suomen korkein 14-kerroksinen puutalo kohoaa vuoden aikana Penttilänrantaan. Raatekankaan eritasoliittymä valmistuu. Torin valmistuessa työ siirtyy Asemanseudulle, jonka toteutus käynnistyy Itärannan kahden kiertoliittymän rakentamisella ja kadun uudistamisella liittymien välillä. Sirkkalan kampuksen vieressä muutetaan jalankulun järjestelyä. Vuoden  aikana tulee jakoon 100 omakotitalotonttia.

Useat koulut ja kouluratkaisut selvenevät vuoden aikana. Heinävaaran yläkoulutilat ja Nepenmäen uusi yhtenäinen peruskoulu valmistuvat. Itä-Suomen yliopiston opettajankoulutuksen keskittyessä Joensuuhun Rantakylän normaalikoulun toiminta käynnistyy syksyllä 2018 ja uusi koulu valmistuu loppuvuodesta 2018. Myös päiväkoti-ikäisiä ja heidän perheitään muistetaan, kun Hammaslahden ja Hukanhaudan päiväkodit valmistuvat ja Karsikon päiväkodin rakentaminen alkaa. Urheilu saa uusia tiloja, kun Mehtimäen pesäpallokenttä ja katsomo valmistuvat.

Julkisissa hankinnoissa korostuvat innovatiivisuus, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Kaikki merkittävät
hankinnat toteutetaan innovatiivisesti. Tämä tarkoittaa, että uusien kohteiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan useat käyttäjäryhmät, älykkäät ratkaisut tai energiaa säästävät vaihtoehdot. Lue juttu Joensuu City Challenge 2018 -innovaatiokilpailusta.

Vuosi 2018 on myös Joensuun 170-vuotisjuhlavuosi. Ihan yhtä suurta juhlavuotta ei tule kuin Suomi 100,
mutta vuoden päättää lapsiperheille suunnattu Disney-konsertit.

Tutustu toimeenpano-ohjelmiin
www.joensuu.fi/strategia