Joensuun maaseutuohjelman mukaiset kehittämisavustukset ovat kolmatta kertaa haettavina helmikuun loppuun eli keskiviikkoon 28.2. mennessä. Avustusta voivat hakea erilaiset yhteisöt, kuten järjestöt tai esimerkiksi osuuskunnat. Maaseutuohjelma koskee koko Joensuun kaupungin aluetta keskustan kaupunginosia lukuun ottamatta.

Avustuksella yhdistyksiä ja yhteisöjä kannustetaan monipuolisesti eri rahoituslähteiden käyttöön. Yhteisön jo saaman rahoituksen lisäksi kaupunki voi harkinnan mukaan myöntää lisärahoitusta. Hakijalta edellytetään yleensä myös omaa rahoitusosuutta.

Esimerkiksi, jos jokin kyläyhdistys saa Joensuun Seudun Leader yhdistykseltä tai Kotiseutuliitolta avustusta kylätalonsa peruskorjaukseen, selvitetään, tarvitaanko vielä kaupungin rahoitusta hankkeen loppuunsaattamiseen. Joka tapauksessa kyseinen yhdistys käyttää myös omia kassavarojaan ja talkootyötä kunnostustöihin.

Rahoituslinjaukset ovat seuraavat:

  • Avustusta myönnetään maaseutuohjelmaa ”Osallistuva ja kehittyvä kaupunkimaaseutu”  tukeviin toimenpiteisiin vuosina 2018–2020.
  • Erityisesti kannustetaan uuden ja kokeilevan toiminnan käynnistämiseen.
  • Avustusta myönnetään toiminnan kehittämiseen, ei jo olemassa olevan toiminnan ylläpitoon.
  • Toteuttamiskustannusten tulee olla kohtuulliset.
  • Yleensä hakijalta edellytetään omaa rahoitusosuutta.
  • Avustus on harkinnanvaraista ja hankkeille myönnettävä tukitaso voi vaihdella.
  • Avustusta ei myönnetä päällekkäin kaupungin muiden avustusjärjestelmien kanssa.
  • Mikäli hankkeeseen on mahdollista saada EU:n, valtion tai muuta rahoitusta, kannustetaan näiden rahoitusjärjestelmien käyttämiseen. Kaupunki voi myöntää avustusta muun rahoituksen lisäksi, mikäli se on ulkopuolisen rahoituksen ehtojen mukaista.

Hakijoita toivotaan erityisesti uuden ja kokeilevan toiminnan käynnistämiseen. Avustusta myönnetään toiminnan kehittämiseen, ei jo olemassa olevan toiminnan ylläpitoon.

Seuraavan kerran avustusta voi hakea elokuussa 2018.

Lisätietoja antaa Aaro Piipponen, [email protected], puh. 050 377 5619.

 

 

Hakemus ja lisäohjeet
www.joensuu.fi/asukas-ja-aluetoiminta