Vuodesta 2013 lähtien toiminut Joensuun maahanmuuttajapalvelut tarjoaa asiakaslähtöistä ja tavoitteellista kotouttamispalvelua. Kotoutumisen tavoitteena on saavuttaa tietoja ja taitoja, joiden avulla maahanmuuttaja on kotoutumisajan jälkeen tasavertaisessa asemassa sekä oikeuksien että velvollisuuksien osalta muihin kuntalaisiin nähden.

Lakisääteinen kotoutumisaika on yksilöllinen, mutta yleensä enintään kolme vuotta. Erityisistä syistä sitä voidaan pidentää viiteen vuoteen.

Joensuun väestöstä kolme prosenttia ulkomaiden kansalaisia

Kotouttamistyö on erityisen tärkeää Joensuussa, sillä kaupungissa asuu 61 prosenttia maakunnassa asuvista ulkomaan kansalaisista.

Joensuun väestöstä noin kolme prosenttia on maahanmuuttajia, hieman päälle 2 300 asukasta. Eniten maahanmuuttajia on Venäjältä, Bangladeshista, Syyriasta, Virosta ja Kiinasta (Tilastokeskus 2017). Maahan on tultu muun muassa perhesiteiden, työnteon, paluumuuton ja pakolaisuuden perusteella.

Lisäksi Joensuussa asuu tilapäisesti vuosittain noin 1 000 kansainvälistä opiskelijaa.

Oikeaa tukea oikeaan aikaan verkostomaisen yhteistyön kautta

Maahanmuuttajapalveluiden viiden kotouttamisohjaajan tiimiä johtaa kotouttamispäällikkö Mervi Kuiri.

Tiimi tarjoaa tavoitteellista kotouttamispalvelua useilla eri kielillä kaikille kotoutumisajalla oleville maahanmuuttajille maahantulosyystä riippumatta. Tämän lisäksi maahanmuuttajapalvelut hoitaa pakolaisten kuntavastaanottoon liittyviä erityistehtäviä.

Jokaisella asiakkaalla oma ohjaaja

Jokaisella asiakkaalla on oma kotouttamisohjaaja. Tämä mahdollistaa kotoutumisprosessin vaikuttavan koordinoimisen ja palveluiden räätälöinnin tarkoituksenmukaiseksi palvelukokonaisuudeksi. Prosessi käynnistyy alkuhaastattelulla eli kotouttamisen palvelutarpeen arvioinnilla.

Kun tiedetään, missä vaiheessa kotoutuminen on tällä hetkellä, on helpompi yhdessä asettaa tavoitteet tulevaisuutta varten.  Kotouttamisohjaajan tärkeänä tehtävänä on löytää tarvittavat kotoutumista tukevat palvelut ja toimenpiteet monitoimijaisen verkoston kautta. Asiakkaan tukena ollaan systemaattisesti, mutta hän itse vie arjen asioita, ja samalla kotouttamisprosessiaan eteenpäin.

Ohjausta myös kaupungin työntekijöille

Varsinaisen asiakastyön lisäksi maahanmuuttajapalveluiden tiimi tarjoaa ohjausta ja tukea kaupungin työntekijöille sekä muille toimijoille maahanmuutto- ja kotouttamisasioissa.

Myös yrityksiin tulevat ja yrityksissä toimivat kansainväliset työntekijät saavat tukea maahanmuuttajapalvelusta.

Maahanmuuttajataustaiset kuntalaiset ovat tärkeä osa Joensuuta. Kotouttamispalveluilla edistetään maahanmuuttajien hyvinvointia, työllistymistä ja valmiutta toimia yhteiskunnan ja kaupungin tasavertaisena jäsenenä.

Yhteistyössä verkostojen kanssa luodaan maahan muuttaneelle hyvät edellytykset yksilölliselle, osallistavalle kotoutumiselle ja hyvälle elämälle Joensuussa.

Maahanmuuttajapalveluiden yhteystiedot:

Siltakatu 10 A 13, 5. kerros
80100 Joensuu

www.joensuu.fi/maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelut Facebookissa:
www.facebook.com/jnsmaahanmuuttajapalvelut