Koulussa ei enää istuta koko päivää pulpetissa, ei edes oppitunneilla. Liikettä tuodaan mukaan monin eri keinoin. Tavoitteena on, että jokainen lapsi liikkuisi vähintään tunnin päivässä. Jos koulupäivän aikana ei liikuta, määrä jää monella kauas tuosta.

Joensuulaiskoulut ovatkin innolla mukana Liikkuva koulu -hankkeessa. Tavoitteena on aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä, oppilaiden osallisuus ja sitä kautta oppimisen edistäminen.

Liikettä päiviin monella keinolla

Koulut toteuttavat liikkuvampaa koulupäivää eri tavoin. Opetusmenetelmät ovat aiempaa toiminnallisempia, välitunneilla aukeavat ovet pelivälinelainaamoon ja koulut järjestävät liikunnallisia tapahtumia.

Monessa koulussa on huomattu, että toiminnan ja liikunnan ansiosta oppilaat jaksavat keskittyä oppimiseen paremmin ja samalla turha nahina välitunneilla jää vähemmälle. Myös positiivinen suhtautuminen kouluun on lisääntynyt.

Oppilaat pyörittävät Noljakan koulun välituntivälinelainaamoa.
Koulun tiloja annetaan oppilaiden käyttöön.
Noljakassa Liikkuva koulu on jo osa koulun perustoimintaa.

Noljakassa tuodaan liikettä koulupäiviin monella tavalla. Välituntivälinelainaamo on erittäin suosittu, koulun tiloja on annettu oppilaiden käyttöön ja koulupäivään on mahdutettu pitkä, puolen tunnin välitunti.

– Talvella pitkällä välitunnilla ehtii vaikka luistella, opettaja Pirjo Kontkanen kertoo.

Lasten liikuntatuloksissa näkyy, että he ovat saaneet paljon harjoitella ja kokeilla. Siitä suuresti iloitsen.

Kontkanen kuvailee oppilaiden hyötyvän Liikkuvasta koulusta muutenkin kuin sen tuomasta lisääntyneestä liikunnasta.

– Lapset oppivat käytännön arkielämän taitoja ja vastuuta, kun he pyörittävät koulun välituntivälinelainaamoa. Myös sosiaaliset suhteet paranevat, kun tekemistä suunnitellaan yhdessä.