Joensuun kaupungilla on reilut sata leikkipaikkaa ja monipuolisia ulkoliikuntapaikkoja. Keväällä haluttiin selvittää niiden käyttöä sekä kehittämistarpeita.

Huhtikuiseen kyselyyn tuli lähes 500 vastausta. Noin puolet koki eniten käyttämänsä leikki- tai liikuntapaikan viihtyisäksi ja siistiksi. Eniten huomautettavaa oli valaistuksessa.

Käytetyimmälle leikki- tai liikuntapaikalle kuljettava matka koettiin sitä turvallisemmaksi, mitä lähempänä kotia paikka sijaitsi. Viihtyvyys, siisteys, valaistus tai turvallisuuden tunne ei kuitenkaan kyselyn perusteella näyttäisi vaikuttavan merkittävästi paikkojen käyttömääriin.

Koulujen tai päiväkotien pihat ahkerassa käytössä

Erityisesti pienemmissä asutuskeskittymissä koulun tai päiväkodin piha on tärkeä leikki- ja liikuntapaikka. Lähes puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä koulujen tai päiväkotien pihoja vapaa-ajallaan.

Suosituimmat koulunpihat olivat

  • Karhunmäen
  • Marjalan
  • Uimaharjun
  • Enon ja
  • Nepenmäen kouluilla.

Viisi suosituinta päiväkotien pihaa olivat

  • Sinkkola
  • Marjala
  • Gävlenlinna
  • Touhulat ja
  • Linnunlahti.

Joensuuhun toivotaan isoa perhepuistoa

Monet kyselyyn vastanneet toivoivat Joensuuhun isoa, toiminnallista perhepuistoa. Myös liikennepuisto, parkour- ja skeittipaikat sekä kiipeilyseinä olivat monen toivelistalla. Vastauksista nousi erityisesti esiin toive nuorille soveltuvista ulkoliikuntapaikoista.

Tulokset vaikuttavat suunnitteluun

Kyselyn vastaajista suurin osa oli 31–45-vuotiaita, nuorempiin ja vanhempiin ikäluokkiin kuului noin 30 prosenttia vastaajista. Neljä viidestä vastasi yhdessä lapsen kanssa. Vastauksia saatiin eri puolilta kaupunkia vastausten painottuessa keskusta-alueelle sekä Reijolaan ja Niittylahteen.

Tuloksia hyödynnetään jatkossa uusien leikki- ja liikuntapaikkojen suunnittelussa sekä nykyisten paikkojen peruskorjauksessa. Muun muassa valaistukseen kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Joensuun kaupungin leikki- ja lähiliikuntapaikat

www.joensuu.fi/leikki-ja-lahiliikuntapaikat