Uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) ansiosta lapset ja vanhemmat pääsevät suunnittelemaan toimintaa. Uusi suunnitelma luo yhteiset käytännöt kaikkiin mukana oleviin kuntiin. Opetushallitus julkaisi lokakuussa perusteet, joiden pohjalta paikallinen suunnitelma tulee laatia. Suunnitelmaa laativat Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi ja Heinävesi. Kuntien yhteistyö haluttiin ulottaa varhaiskasvatukseen, sillä aiemmin opetussuunnitelmat laadittiin yhteisvoimin eskariin.

VASU:n perusteet koskevat päiväkoteja, perhepäivähoitoa ja avointa varhaiskasvatusta. Perheet muuttavat paljon seutukunnan sisällä. Seudullisen VASU:n tuomat yhteiset käytännöt helpottavat lapsen siirtymistä uuteen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Tarkoitus on myös uudistaa lomakkeita, jotta kuntien yhteistyö on tulevaisuudessa entistä mutkattomampaa.

Uutta on pedagogiikan ja osallisuuden korostaminen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lapsen ja lapsiryhmän ehdoilla. Toiminta on tavoitteellista ja aktiivista ikä- ja kehitystaso huomioiden. Tarkoituksena on välttää sitä, että lasten pitäisi olla pitkään paikoillaan. Esimerkiksi lasten hienomotorisia taitoja halutaan kehittää. Pienten lihasten hallintaa edistävät muun muassa legoleikit, piirtäminen ja värittäminen.

Vanhemmat ja lapset ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Perheille halutaan löytää helpot ja mukavat tavat tehdä yhteistyötä päivähoidon kanssa. Tämä voi olla esimerkiksi osallistumista yhteisiin retkiin.

Myös lapset osallistuvat suunnitteluun. He voivat esimerkiksi valmistella liikuntatuokiolle temppuradan. Aikuiset kuitenkin vastaavat toiminnan turvallisuudesta.

Joensuun seudun kunnat ovat sopineet, että seudun varhaiskasvatus perustuu positiiviseen pedagogiikkaan. Ajatuksena on, että lasta autetaan löytämään vahvuutensa, joita tukemalla hän oppii luottamaan itseensä. Siten hän myös haluaa oppia uutta. Tärkeässä roolissa on kannustavan palautteen antaminen. Jokaiselle lapselle annetaan positiivista palautetta hyvin menneestä asiasta. Kaikille lapsille ja perheille kerrotaan lapsen onnistumisista päivittäin.

Uudesta VASU:sta tiedotetaan blogisivuilla osoitteessa www.joenvasu.blogspot.fi. Siellä myös esitetään huoltajille kysymyksiä kuukausittain. Ensi vuoden alussa Joensuussa järjestetään alueittain vanhemmille tilaisuuksia, joissa saa lisätietoa uudesta suunnitelmasta. Tilaisuuksien ajankohdista tiedotetaan myöhemmin oman päiväkodin tai perhepäivähoidon kautta.

Kuvassa Siiri Nykänen (vas.), Lauri Issakainen ja Roosa Turtiainen kokosivat palapelejä perhepäivähoidossa.