Kaksi suurinta ongelmaa terveydenhuollossa kansalaisten näkökulmasta ovat lääkäriaikojen huono saatavuus sekä puhelinyhteyden huono saaminen terveysasemalle. Tiedotusvälineitä seuraamalla nähdään että ongelmat ovat samat lähes koko Suomessa, niin myös koko Joensuussa ja Pyhäselän terveysasemalla.

Pyhäselässä jo 1980-luvulta saakka työskennelleenä olen nähnyt huonoja ja vähän parempiakin aikoja palvelujen saatavuudessa, mutta ongelmat säilyvät. Kysynnän ja tarjonnan laki on yksi saatavuusongelmaa aiheuttava tekijä, mutta myös yhteiskunnan muuttumisella ja teknologian kehittymisellä on osuutensa asiaan.

Palvelujen tarjonnan lisääminen on yksi ratkaisu asiaan, mutta sen vaikutus on lyhytaikaista.

Kun vuosikymmenten saatossa saatiin uusi lääkärin virka tai työntekijä avoimeen virkaan, lyheni jono selvästi, mutta vaikutus ei ollut pitkäaikainen, kun tarjonnan lisääminen lisäsi myös kysyntää.

Kysyntää ovat osaltaan olleet lisäämässä lakisääteisten velvotteiden ja tehtävien lisääminen, tehtävien siirto erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon eli sairaalalta terveyskeskukselle, väestön eliniän kasvun mukanaan tuoma sairastavuuden lisääntyminen ja hoitomahdollisuuksien kehittyminen.

Ja kun hoidot ja lääkkeet kehittyvät, täytyy lääkärien kouluttautua lisää, mikä taas vähentää tarjontaa.

Tehtävien siirrosta hyviä kokemuksia

Lääkäripalvelujen tarjontaa on vuosikausien ajan lisätty siirtämällä osa aiemmista lääkärin tehtävistä muille terveydenhuollon ammattilaisille. Tästä on hyviä kokemuksia: lääkärin aikaa jää enemmän hänen asiantuntemustaan vaativien potilaiden hoitoon ja toisaalta, potilas voi saada paremman avun esimerkiksi fysioterapian tai mielenterveyden ammattilaiselta.

Rutiininomaisia tehtäviä on vähennetty valtakunnallisilla sopimuksilla: yhä harvempi työnantaja haluaa enää lääkärin tai hoitajan todistusta flunssaa potevalta työntekijältään.

Lääkäripalvelujen tarjontaa vähentävät monet nykyajan vaatimusten mukanaan tuomat uudistukset, jotka sinällään ovat tehty ”hyvää tarkoittaen”. Potilastietojen kirjaus on muuttunut tarkkuutta vaativaksi ja tämä paperityö on poissa potilaan kanssa kahden vietetystä ajasta.

Sähköinen resepti palvelee potilasta, apteekkeja ja maksajaa eli KELA:a sekä hankaloittaa lääkkeiden väärinkäyttöä, mutta vie huomattavsti enemmän aikaa lääkäriltä kuin ”vanhan hyvän ajan” paperiresepti.

Joka päivä on jokaiselle lääkärille varattu aikaa reseptien uudistamiseen 2-3 potilaskäynnin aika.

Näin maan hallituksenkin työstäessä työn tuottavuuden lisäämistä katsoisin terveydenhuollon saralla tuottavuuden lisääntyvän kymmeniä prosentteja, jos tietojärjestelmät toimisivat työntekijän ajatuksen – tai edes hänen näppäimistökäden – nopeudella. Kuinka paljon työpäivästäni kuluukaan tietokoneohjelmien vastaamisen odotteluun! Ehkä vain muutama sekunti tai muutamia kymmeniä sekunteja kerrallaan, mutta päivän mittaan varmaan useamman potilasajan verran.

Pyhäselässä ei riittävästi hoitajia

Kun on tehty työtehtävien uusjakoa, ovat hoitajien tehtävät monipuolistuneet ja tuoneet vaihtelua heidän työpäiviinsä. Pyhäselän terveysasemalla on hoitajien määrä tarpeeseen nähden vähäinen ja siksi puhelinliikenteen hoitoon ei aina ole riittävästi henkilökuntaa.

Jos jonotusaika puhelimessa tuntuu pitkältä tai jos puheluun ei ennätetä vastaamaan, on muistettava että kaikki hoitajat ovat tuolloin tekemässä jotain kiireellisempää potilastyötä. Ja takaisinsoiton pyytämällä saa asiansa varmasti hoidettua saman päivän aikana.

Yhden lääkärin tai hoitajan äkillinen sairastuminen on melkein katastrofi

Pyhäselän terveysaseman yhtenä ongelmana on pienen yksikön haavoittuvuus poikkeustilanteissa. Esimerkiksi yhden lääkärin tai hoitajan äkillinen sairastuminen on melkein katastrofi, kun joudutaan uudelleenjärjestelemään töitä ja perumaan aikoja.

Ja ainakin toistaiseksi näyttää siltä ettei maan hallitus aio puuttua työntekijän oikeuteen jäädä pois töistä sairastuessaan tai valtion ja kunnan työläisten oikeuteen saada nauttia maailmanennätyksellisen pitkistä vuosilomista.

Ensi vuoden alusta emme enää ole osa Joensuun terveyskeskusta vaan SOTE-uudistuksen myötä osa suurempaa kokonaisuutta. Paikallisen Siun Soten ja valtakunnallisen SOTE-uudistuksen kehittely jatkuu ja toivoa sopii että uudistukset tuovat mukanaan nykyistäkin parempaa palvelua.