Mitään minulta ei puutu, iloitsee R. Sinikka Forsberg, 76, kodissaan. Hänen mielestään arkipäivän tyytyväisyys on tärkeää. Forsberg pääsi kuntoutustarpeen arviointiin Ikäneuvolan terveydenhoitajan vastaanoton kautta, kun hän oli mittauttamassa verenpainettaan.

Ikäneuvolassa ja päiväkuntoutuksessa on 1,5 vuotta sitten otettu käyttöön yhteiset mittarit, joilla tehdään ikäihmisten kuntoutustarpeen arviointia. Sittemmin muun muassa kotihoito on ottanut mallin käyttöönsä.

Kysymys on kokonaisvaltaisesta arvioinnista, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Yksilölliseen arviointiin kuuluu toimintakykytesti, elämänlaadun mittaus ja kuntoutussuunnitelma. Ikäihminen saa tilanteeseensa sopivan suunnitelman, jotta hänen arkensa pysyisi aktiivisena, kunto säilyisi hyvänä ja kotona asuminen voisi jatkua mielekkäänä. Toiminta ei ole kuntouttajavetoista.

Ideana on, että asiakas aktivoituu itse.

Pienin askelin eteenpäin

R. Sinikka Forsbergin tavoitteeksi tuli kävelyn harjoittelu siten, että hän pystyisi kävelemään yhä enemmän rollaattorin avulla. Nyt Forsberg pääsee kotoaan jo Joensuun torille. Pitkiä matkoja hän kulkee pyörätuolilla henkilökohtaisen avustajan kanssa.

Arjen aktivointi -käyntien aikana Sinikka Forsberg ja fysioterapeutti Päivi Kolehmainen (kuvassa) tekevät liikunnallisia harjoitteita mutta myös pohtivat sitä, kuinka arki pysyisi mielekkäänä.

Mieli pysyy virkeänä, kun sosiaalinen Forsberg pääsee itsenäisesti kotoaan ulos, esimerkiksi ikäihmisten kerhoon.

Arviointi tuonut tulosta

Kuntoutustarpeen arviointia alettiin kehittää muun muassa siksi, että kuntoutuksiin ja kuntoutusryhmiin oli pitkät jonot. Tavoitteena oli lisätä ennaltaehkäisevää työtä, jotta kuntoutusta tarvitsevat ihmiset löydettäisiin ajoissa. Nyt esimerkiksi päiväkuntoutuksen jonot ja ryhmiin pääsyn odotusajat ovat lyhentyneet. Yli 500 ikäihmistä on saanut henkilökohtaisen arvioinnin – jokaiselle on saatu sopivat kuntoutusmuodot.

Jo pienten toimintakykymuutosten vuoksi voi ottaa yhteyttä. Kuntoutustarpeen arviointia varten Ikäneuvolan kuntoutuskoordinaattori Tuula Pitkänen on tavattavissa Senioripihassa. Yhteydenotot ma–to kello 8–16 ja pe 8–14. Ajan voi varata numerosta 050 572 3457.