Joensuun kaupunki on käynnistänyt Vapaudenpuiston yleissuunnitelman laatimisen. Siinä kartoitetaan puiston nykytila, uudistuksen tavoitteet ja laaditaan peruskorjaussuunnitelma. Vapaudenpuiston peruskorjauksesta kerätään parhaillaan asukkaiden ja käyttäjien näkemyksiä. Joensuun kaupungin nettisivulla olevassa kyselyssä voi ilmaista mielipiteensä viimeistään 14. marraskuuta. Asiasta on järjestetty myös asukastilaisuus 26. päivä lokakuuta.

Harvalukuisesta osallistujamäärästä huolimatta Vapaudenpuisto herätti keskustelua Carelicumissa pidetyssä esittely- ja keskustelutilaisuudessa.

Joensuun kaupunkikeskustayhdistyksestä muistutettiin, että kaupungintalo ja taidemuseo on rakennettu tismalleen samaan linjaan. Nyt näkymä kaupungintalolta taidemuseolle on kuitenkin kasvanut umpeen. Tilaisuudessa esitellyistä kesäkuvista käy ilmi, kuinka puisto saa ikään kuin viherkaton, kun lehdet tulevat puihin. Silloin näkymä umpeutuu entisestään.
– Puistomainen metsä, joku tiivistää.
Yleisön joukosta sanotaan, että ei tässä puunvihaajia olla, päinvastoin.
– Kokonaisuus pitäisi tervehdyttää kaupunkimaisemaan sopivaksi.

Lisää turvallisuutta

Tutkimusten mukaan puiston koivuissa on lahovikaa, Carlsonin puolella olevat poppelit ovat huonommassa kunnossa kuin Siltakadun puoleiset. Tarkempi tutkimus puiden kunnosta valmistuu vielä tämän vuoden puolella.
Myös turvallisuuden vuoksi puisto kaipaisi keskustelijoiden mukaan avartamista.

Tilaisuudessa oltiin sillä kannalla, että hyvä näkyvyys ja valaistus vähentäisivät asiatonta oleskelua.

Keskustelutilaisuuteen osallistuneen poliisin mukaan puiston ympärillä on jo valvontakameroita, mutta niillä ei näe Vapaudenpuistoon puuston peittävyyden vuoksi.
Keskustelutilaisuuden loppupuolella ihmeteltiin sitä, oltiinko joukolla todella niin yksimielisiä puuston poistamisesta. Samalla muistutettiin, että kaikki eivät välttämättä ole harvennuksen kannalla.

Tapahtumia vaiko ei?

Yleisön joukosta Vapaudenpuistoon toivottiin nykyistä parempaa sähköistystä, jos siellä aiotaan järjestää tapahtumia. Vapaudenpuistoa ei tosin nähty niinkään tapahtumapuistona, vaan siitä toivottiin kaikkien kaupunkilaisten oleskelutilaa. Tilaisuuteen osallistunut nuori nainen sanoi, että nuoret kaipaavat ulkokuntosalia keskustaan. Hän ehdotti paikaksi Vapaudenpuistoa.
– Moni sanoo, että Vapaudenpuisto on ihan kiva kesällä. Esimerkiksi pieni luistinrata sopisi puiston keskelle. Siten puistoa voisi käyttää ympäri vuoden.
Yleisöstä kuitenkin huomautettiin, että tämän onnistumiseen vaikuttaa talven sää.
Vapaudenpuiston peruskorjauksen suunnittelijoilta toivottiin rohkeutta. Vapaudenpuiston uudistamisella halutaan nostaa puiston maisema- ja kulttuurihistoriallista arvoa. Kohde on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, joten suunnittelussa kuullaan myös Museoviraston edustajia, ja ratkaisussa huomioidaan kulttuuriarvot.
Mitä mieltä sinä olet Vapaudenpuistosta? Vastaa kyselyyn osoitteessa www.joensuu.fi/vapaudenpuisto.