Kunnan jätehuoltomääräykset uudistuivat alkuvuodesta. Vapaa-ajan asunnon jäteastia on tyhjennettävä normaalien tyhjennysvälien mukaisesti kahden, neljän tai kahdeksan viikon välein. Minimivaatimus on, että astia tyhjennetään vähintään kolme kertaa vuodessa.

Kahdeksan viikon tyhjennysväli edellyttää elintarvikejätteen kompostointia lämpökompostorissa, kuten kompostikäymälässä. Jätekimpassa on eri talouksien jätteille varattava astiatilavuutta neljän viikon jaksolle 40 litraa vapaa-ajan ja 60 litraa vakinaista asuntoa kohden.

Aluekeräys usein järkevin vaihtoehto

Kesämökin jätehuolto on usein järkevin järjestää perinteiseen tapaan toimittamalla sekajätteet aluekeräyspisteeseen vaihtelevan mökin käytön ja mökkialueiden tiestön takia. Sekajätepisteet on tarkoitettu vain aluekeräykseen liittyneille ja käyttömaksua maksaville talouksille. Luvattomasta käytöstä aiheutuu lisäkustannuksia ja roskaantumista, minkä vuoksi pisteiden valvontaa tehostetaan.

Esimerkiksi huonekalu-, rakennus- ja vaaralliset jätteet taikka käytöstä poistetut sähkölaitteet eivät kuulu aluekeräyspisteeseen. Ne tulee jokaisen toimittaa itse jäteasemalle, jätekeskukseen tai muuhun sallittuun vastaanottopaikkaan. Sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet otetaan kotitalouksilta vastaan maksutta.

Uudet käytännöt koskevat Joensuun lisäksi Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa olevia vapaa-ajan asuntoja.

Omakotiasukkaillekin muutoksia

Nykyisin sekajäteastian yli neljän viikon tyhjennysväli edellyttää biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä läpi vuoden. Elintarvikejäte eli keittiössä syntyvä biojäte on kompostoitava haittaeläimiltä suojatussa lämpöeristetyssä kompostorissa.

Puutarhajätteen ja risut voi kompostoida myös kompostikehikossa. Jos biojäte kompostoidaan kesäisin mutta laitetaan talvisin sekajäteastiaan, voi jäteastian tyhjennysvälin sopia kompostointikaudelle harvemmaksi.

Sekajäteastian 12 viikon tyhjennysväli on mahdollinen enää 1–2 henkilön talouksille tai kimppa-astioille ja edellyttää ilmoituksen tekemistä jätelautakunnalle. Harvan jäteastian tyhjennyksen edellytyksenä on, että pakkausjätteet kierrätetään, biojäte kompostoidaan tai kerätään erilleen, ja jäteastia on mitoitettu talouden kokoon sopivaksi (140–240 l). Omakotitalon tai 2–4 asunnon yhteisen biojäteastian tyhjennysväli voi puolestaan olla aiempaa pidempi, kesäisin kaksi viikkoa ja talvisin neljä viikkoa.

Ekopisteet uudistuvat

Ekopisteiden ylläpidosta on vuoden alusta alkaen vastannut pääosin Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. Rinki uusii pisteitä kesän kuluessa ja joidenkin pisteiden sijainti muuttuu. Osoitteesta www.kierratys.info löydät lähimmät ekopisteet sekä eri jätteiden vastaanottopaikat, esimerkiksi jäteasemat ja suurten sähkölaitteiden vastaanottopisteet.

Ekopisteisiin voi palauttaa kartonki-, lasi- ja metallipakkauksia, pienmetallia sekä keräyspaperia. Muovipakkausten keräys on muutamilla pisteillä, samoin tekstiilikeräys.

Keräysverkoston ja lajitteluohjeiden muutosten taustalla on uudistunut lainsäädäntö, jossa pakkausten jätehuollon järjestämisvastuu siirtyi ensisijaisesti niiden tuottajille ja maahantuojille. Kunnat voivat edelleen täydentää keräysverkostoa.

Lisätietoa jäteasioista:
www.joensuu.fi/jatehuolto