Mitä olisi liikunta ja urheilu ilman seuratoimintaa? Se voisi olla yksittäisten ihmisten liikkumista, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ryhmätoimintaa, yritysten järjestämää palvelua tai ihan jotain muuta. Totuus on kuitenkin, että emmehän me pärjäisi ilman loistavia seurojamme. Urheilu- ja liikuntaseurat järjestävät Joensuussa liikuntaa niin lapsille kuin työikäisille – matalaa ja korkeampaa kynnystä – kuntoliikuntaa ja huippu-urheilua.

Kaupunki tarjoaa liikuntaolosuhteet ja seurat järjestävät toiminnan – tätä mantraa olemme hokeneet vuosia. Tänä päivänä seurat tosin ovat aktiivisia toimijoita myös liikuntapaikkarakentamisessa ja liikuntapaikkojen ylläpidossa. Seurat ovat kasvattaneet meille myös liikunta-alan osaajia töihin: viimeisimmät liikuntapalvelujen hallinnon rekrytoinnit ovat aktiivisia seuratoimijoita, joiden kokemusta ja osaamista voimme hyödyntää seurayhteistyössä. Toisaalta, entiset seuratoimijat ovat ehkä kaupungin pöydän takana oppineet ymmärtämään liikuntasalien vuorojaon haasteita sekä niukkojen resurssien jakautumista hieman paremmin.

Uusin tulokas kaupungin ja seurojen välisessä yhteistyössä on seurafoorumi. Ensimmäiseen seurafoorumiin osallistui 14 monipuolisesti eri lajeja edustavaa seuraa. Foorumin tavoitteena on tuoda seurojen yhteiset tarpeet ja kehittämisideat järjestelmällisemmin kaupungin tietoon sekä lisätä seurojen ja kaupungin välistä vuoropuhelua.

Foorumi oli menestys synnyttäen työryhmän pohtimaan toimintamallia tulevaisuuteen. Positiivisesti meidät yllätti seurojen kiinnostus lajien välisen yhteistyön lisäämiseen – ihan mahtavaa, yhteistyössä on voimaa ja vaikuttavuutta!

Vaikka seuratoiminnan tulevaisuudesta on monenlaisia visioita, jaksamme uskoa perusarvojen säilyvän: seurojen ammattimaistumisenkin taustalle tarvitaan vapaaehtoisia kansalaistoimijoita ja intohimoisia toiminnan edistäjiä, jotka eivät laske tehtyjä tunteja vaan nauttivat nähdessään kättensä jäljen. Tätä me haluamme myös kaupunkina tukea erilaisin avustuksin ja palkinnoin. Aktiiviset seurat ovat yksi liikuntakaupunki Joensuun tärkeimmistä vetovoimatekijöistä.

Pidetään tämä.

Liikuntasuunnittelija
Sari Jormanainen
puh. 050 354 3385
[email protected]

Mitä olisi liikunta ja urheilu ilman seuratoimintaa?