Joensuussa on käynnissä useita kävelyn ja pyöräilyn kehittämishankkeita. Kaupunkirakenneyksikkö käynnisti vuoden 2016 alussa pyöräilyn ja kävelyn kehittämissuunnitelman laatimisen. Suunnitelman tavoitevuosi on 2030 ja se valmistuu kuluvan vuoden lokakuun lopussa. Suunnitelmassa määritellään asiat, joiden avulla pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita edistetään. Suunnitelman toteuttajana toimii Ramboll Finland Oy.

Joensuu kilpailee pyöräilijöiden suhteellisessa määrässä Suomessa ykköskaupungin asemasta Oulun kanssa. Suomi pyöräilee -yhteistyövaliokunta valitsi Joensuun vuoden 2014 pyöräilykunnaksi Suomessa. Joensuu pärjää valtakunnallisessa vertailussa myös kävelijöiden määrässä.

Pyöräilyn ja kävelyn toimintaympäristön parantamisessa keskeinen asia on, että pyöräilyn ja kävelyn tärkeimmät väylät, eli pää- ja aluereitit, erottuvat muusta ympäristöstä. Pyöräilyn tulee olla sujuvaa keskustaan, keskustassa ja keskustan ohi. Tavoitevuoteen 2030 mennessä pyöräilijöiden ei ole tarkoitus kulkea enää samassa tilassa jalankulkijoiden kanssa paikoissa.

Pyöräilyn hierarkkisessa luokittelussa pää- ja aluereittien muodostaman tavoiteverkon ulkopuolelle jäävät paikallisreitit täydentävät pää- ja aluereittejä. Ne ovat erittäin tärkeitä pyöräilyn ja kävelyn saavutettavuudelle sekä liikennemuotojen käytön edistämiselle.

Pyöräilyn ja kävelyn tavoiteverkko