Energiankulutusta on vähennetty kymmenessä vuodessa yhdeksän prosenttia. Olennaista on rakennusten energiatehokkuus.

Joensuun kaupunki solmi keväällä 2009 energiatehokkuussopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tavoitteena oli saada aikaan yhdeksän prosenttia energiansäästöä vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä.

Sopimuksessa mukana olleiden kiinteistöjen ja muun toiminnan, kuten ulkovalaistuksen, kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2005 reilut 63 000 MWh. Vuonna 2015 kulutusta oli vajaat 56 500 MWh.

–  Vuoden 2016 tietoja ei vielä ole käytettävissä, mutta säästötavoitteen voi katsoa toteutuneen, kertoo kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen.

Tärkein yksittäinen toimenpide tavoitteen saavuttamisessa on ollut rakennusten energiatehokkuuden lisääminen. Kulutusseurannan avulla on tarkkailtu kiinteistöjen energian sekä veden kulutusta. Havaintojen perusteella on tehty korjauksia lämmöneristykseen, optimoitu sisälämpötiloja ja parannettu tekniikkaa.

Paljon pieniä toimenpiteitä

Yksi kaupunkilaisillekin näkyvä muutos on ollut siirtyminen LED-lamppuihin ulkovalaistuksessa ja rakennuksissa, esimerkkeinä Ylisoutajan silta ja Penttilän älykäs LED-ulkovalaistus. Lisäksi on säädetty ulkovalaistusta, rakennettu Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle lämmön talteenotto puhdistetusta jätevedestä sekä huomioitu energiatehokkuus kone- ja laitehankinnoissa.

Joensuun kaupunki on liittynyt energiatehokkuussopimukseen myös vuosille 2017–2025. Koko sopimuskauden säästötavoite on 7,5 prosenttia ja välitavoite vuodelle 2020 on neljä prosenttia. Sopimus koskee kaikkia rakennuksia, katu- ja ulkovalaistusta, vesi- ja jätehuoltoa sekä omia kuljetuksia ja työkoneita. Energiansäästötoimenpiteistä laaditaan uusi toimenpideohjelma osana uutta ilmasto-ohjelmaa. Se on tarkoitus saada valmiiksi lokakuussa.