Kaupungin verkkosivut uudistuvat kevättalvella. Uudistus on merkittävä, sillä verkkosivut ovat kaupungin yksi tärkeimmistä viestintäkanavista. Vuosittain joensuu.fi-sivustolla vieraillaan 1,5 miljoonaa kertaa ja sivulatauksia tehdään vuodessa yli kolme miljoonaa. Keväällä 2018 tehdyssä kuntalaiskyselyssä verkkosivut nousivat sanomalehtien ohella yhdeksi tärkeimmäksi kanavaksi saada ajantasaista tietoa kaupungin palveluista.

Verkkosivut ovat kaupungin yksi tärkeimmistä viestintäkanavista

Tavoitteena kaupunkilaisia paremmin palveleva sivusto

Joensuun verkkosivu-uudistuksessa on haluttu selkeyttää sivujen rakennetta ja tuoda kaupungin palvelut sekä ajankohtaiset asiat paremmin esiin.

– Sivujen valikkorakenne muuttuu uusilla sivuilla merkittävästi. Nykyisillä sivuilla kaikki kaupungin palvelut ovat samassa valikossa yhden Palvelut-otsikon alla. Nyt ne on kerätty valikkoon teemoittain kuten vaikkapa Asuminen ja ympäristö tai Asiointi, kertoo verkkotuottaja Hannele Laine.

Uudistuksen myötä kaupungin verkkosivut tulevat olemaan mobiiliresponsiiviset eli niiden käyttö onnistuu paremmin myös tabletilla ja kännykällä.

Sivusto on suunniteltu saavutettavaksi

Julkisilla toimijoilla on EU:n saavutettavuusdirektiivin myötä velvollisuus tehdä verkkopalveluistaan saavutettavat. Joensuun uudet verkkosivut huomioivat yleisimmät lukulaitteet. Sivustolla on myös kiinnitetty huomiota kielen ja verkkosivujen käyttöliittymän selkeyteen.

Saavutettavuus on erityisen tärkeää ikäihmisille, vammaisille henkilöille tai kognitiivisista ongelmista kärsiville ihmisille, mutta yhtä lailla siitä hyötyvät kaikki.

Saavutettavuudesta hyötyvät kaikki

– Olemme velvoittaneet kaikkia projektissa mukana olevia yhteistyökumppaneita saavutettavuuteen. Lisäksi sivuston saavutettavuutta on testattu käyttäjätestein ja ohjelmallisesti, Laine kertoo.

Joensuun kaupungin verkkosivujen tulee olla saavutettavat syyskuuhun 2019 mennessä. Saavutettavuutta valvoo aluehallintovirasto, jolle myös kaupunkilaiset voivat raportoida saavutettavuuden ongelmista. Mikäli sivusto ei ole saavutettava, on kaupungilla velvollisuus laittaa asia kuntoon.

Kohderyhmä- ja kaupunginosasivut suunnitteilla

Kevättalvella julkaistavat verkkosivut eivät ole vielä valmiit. Sivuston jatkokehitykseen sisältyy muun muassa erilaisten kohderyhmä- ja kaupunginosasivujen luominen. Sivuista julkaistaan myös englannin-, ruotsin- ja venäjänkieliset versiot.

– Verkkosivujen kehitys ei saisi koskaan pysähtyä siihen, kun sivut julkaistaan. Keräämme sivuista jatkuvasti palautetta ja pyrimme reagoimaan siihen mahdollisuuksien mukaan. Sivujen suunnitteluvaiheessa annettu palaute on jo nyt vaikuttanut sivujen kehitykseen, Laine toteaa.

Tutustu verkkosivujen betaversioon osoitteessa http://joensuu.arcusys.fi.
Kaupungin verkkosivujen osoitteena säilyy www.joensuu.fi.