Karsikon kirjastossa on käynnissä perhosnäyttely elokuun loppuun asti. Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö toteutti viime vuoden kevään ja syksyn välillä perhosseurannan kolmessa eri kohteessa Joensuun alueella. Yksi seurantapiste oli Karsikossa ja näyttely järjestettiin sieltä saatujen tulosten pohjalta.

Näyttelyssä on kuvia seurantajaksolla havaituista perhosista ja raportti Karsikon perhosseurannasta. Perhosharrastaja Ali Karhu on tehnyt lajimääritykset sekä ottanut valokuvat.

Mukana ennestään täysin tuntemattomia perhoslajeja

Näyttelyn yhteydessä voi myös ihastella ennestään täysin tuntemattomia perhoslajeja, jotka ovat Tuulikanteleen päiväkodin lasten loihtimia.

Näyttelypaikan osoite on Kettuvaarantie 28, 80260 Joensuu. Näyttely on avoinna elokuun loppuun asti, lukuun ottamatta kirjaston kesäsulkua 2.7.–5.8.