EU:n ohjelmakausi 2014–2020 mahdollistaa uutena toimintamuotona kaupungin ja kansalaistoimijoiden kumppanuuteen perustuvan yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen. Toimintamalli on tarkoitettu yli 23 000 asukkaan kaupunkien keskusta-alueiden kehittämiseen.

Eri puolella Suomea on käynnissä erilaisia hankemalleja. Joensuun kaupunki suunnitteli yhteistyössä kansalaistoimijoiden kanssa Joensuun KAKE-hanketta. Hankkeen toimintamalli oli ainutlaatuinen: Joensuun kaupunki vastasi täysin omarahoitusosuudesta sekä tarjosi kansalaistoimijoille ennakkorahoituksen hankkeiden ja tapahtumien toteuttamiseen.

Saldona 24 kehittämishanketta ja 15 tapahtumaa

Kansalaistoimijat eli järjestöt ja voittoa tavoittelemattomat osuuskunnat, järjestivät rahoituksen turvin 24 kehittämishanketta ja 15 tapahtumaa. Tavoitteena oli tukea ihmisiä myönteisissä elämänmuutoksissa heidän omista elämäntilanteista ja toimintaympäristöistä käsin.

Painopiste oli ennaltaehkäisevissä palveluissa ja toimintatavoissa, jotka vahvistivat ihmisten voimavaroja omaehtoisen toiminnan ja vertaistuen kautta

Päähankkeen tuki

KAKE-hanketta toteutettiin sateenvarjohankkeena. Lähtökohtana oli matalan kynnyksen hanketoiminta. Päähanke tarjosi kansalaistoimijoille tietoa, ohjausta ja neuvontaa Pikku KAKE -hankkeiden ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen kaikissa vaiheissa.

Toimijoilta ei edellytetty aikaisempaa hankeosaamista. Tavoitteena oli nimenomaan tavoittaa kansalaistoimijoita, jotka eivät muutoin olisi hakeneet rahoitusta tai tulleet rahoitetuksi normaaleissa ESR-hankehaussa. Kaupungin takaama rahoitusmalli mahdollisti pienten kansalaistoimijoiden mukana olon. Pikku KAKE -hankkeet olivat kustannustehokkaita ja tarkkaan kohdennettuja. Kehittämishankkeiden suuruus oli alle 70 000 euroa ja tapahtumien alle 10 000 euroa.

Liikuntaa asuinalueilla

Pohjois-Karjalan Liikunta ry:n Unelmat liikkeelle Joensuussa -hanke järjesti yhteistyössä asukasyhdistysten kanssa matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Näitä liikuntaunelmia kerättiin ideointipajoissa ja tapahtumien yhteydessä.

Toiminnassa hyödynnettiin asuinalueiden omia lähiliikuntapaikkoja ja ympäristöjä. Asukkaita rohkaistiin omatoimiseen lähiliikuntapaikkojen käyttöön. Heille esiteltiin erilaisia urheiluharrastusmahdollisuuksia sekä kannustettiin yhdessä liikkumiseen. Liikunta-unelmia kerättiin ideointipajoissa ja jokaisessa liikuntatapahtumassa. Tapahtumia järjestettiin mm. Hukanhaudalla, Marjalassa, Karsikossa yhteensä 116 kappaletta. Liikuntakipinää ja -kokemuksia haki yli 2 000 osallistujaa.

Lyhytelokuvia tapahtumissa

KAKE-hankkeen kautta yhdistykset tuottivat lyhytelokuvia ja videotietoiskuja. Joensuun polkijat edistivät turvallista pyöräilykulttuuria kaupungissa kuvaamalla viisi pyöräilyaiheista videotietoiskua. Videoita hyödynnettiin muun muassa Joensuun pyöräilykadun avajaisten yhteydessä.

Soroppi ry tuotti Viinapiru – ja Kynnyksiä – lyhytelokuvat yhteistyössä päihderiippuvaisten kanssa.  Elokuvat toimivat esimerkkinä päihteistä ja päihteidenkäyttäjien arjesta. Elokuvat ovat nähtävissä Youtubessa. Tammikuussa katselukertoja Kynnyksiä -elokuvalla on ollut yli 62 000 ja Viinapirulla yli 157 000. Viinapiru on tekstitetty myös venäjäksi ja englanniksi.

Viinapiru englanniksi tekstitettynä:


Kynnyksiä:

Tukea nuorille

Nuorten siirtymistä koulutukseen tuettiin Joensuun Nuorisoverstaan Tutustujasta tekijäksi -hankkeessa. Nuorisoverstas kehitti toimintaansa yhteistyössä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa opinnollistamalla pajatoimintaa. Yhteistyön tuloksena nuoret voivat suorittaa ammatillisten perustutukintojen yhteisten tutkinnon osia pajajaksolla.

Opinnollistetut kurssit olivat Työelämätaidot, Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, Iloa ja valoa taiteesta ja kulttuurista sekä Kuva ilmaisun välineenä. Myös ammatillisen perustutkintojen ammatillisista aineista suunniteltiin Asiakaspalveluun liittyvä opinnollistettu kokonaisuus, joka sopisi esim. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintoon. Suoritettuaan hyväksytysti kurssin pajajaksolla, nuori saa osaamistodistuksen, joka voidaan tilannekohtaisesti sisällyttää ammatillisiin perustutkintoihin ja tunnustaa aiemmin hankituksi osaamiseksi.

Tutustujasta tekijäksi -hankkeessa tuettiin nuoria yksilölähtöisesi etenkin koulutukseen siirtymisestä. Hankkeessa oli kaikkiaan 32 osallistujaa. Heistä 14 siirtyi hanketoiminnan aikana koulutukseen ja kaksi työelämään. Neljä nuorta suoritti opinnollistetut ammatillisten perustutkintojen yhteisten aineiden opinnot.

Toiminta jatkuu

Joensuun KAKE-hanke toimi Joensuun kantakaupungin alueella vuosina 2015–2017. Kansalaistoimijat olivat aktiivisesti mukana hankkeen suunnittelusta lähtien. KAKE-hankeen toteuttamiseen he osallistuivat järjestämällä Pikku KAKE -kehittämishankkeita ja tapahtumia. Toimintaa rahoittivat Etelä-Savon ELY-keskus, Joensuun kaupunki sekä Euroopan sosiaalirahasto.

Kansalaistoimijalähtöinen kaupunkikehittäminen toiminta jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Joensuun kaupunki sai rahoituksen Joensuun KAKE 2.0 -hankkeelle. Ensimmäinen rahoitushaku on avattu kansalaistoimijoille. Haku päättyy 28.2. Seuraava hakukierros järjestetään jo huhti-toukokuussa. Uusia mielenkiintoisi kehittämishankkeita ja tapahtumia saadaan kaupunkiin.