Joensuun on yksi kuudesta kaupungista, jonka kanssa valtio on tehnyt kasvusopimuksen. Kasvusopimusten keskeisimpänä tavoitteena on vahvistaa elinkeinoelämän kasvua ja kilpailukykyä ja tukea hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutusta. Tämän lisäksi kasvusopimuksilla edistetään kaupunkien edelläkävijyyttä innovatiivisissa julkisissa hankinnoissa, resurssiviisaudessa ja hiilineutraalisuudessa sekä maahanmuuttajien osaamisen parempaa hyödyntämistä.

Kasvusopimuksilla käynnistetään alueellisia innovaatioita ja kokeiluita. Kaupungit avaavat omat investointinsa kehitys- ja testausympäristöiksi ja tukevat näin suomalaisten yritysten tuotekehitystä ja vientiä.

Joensuun kasvusopimuksen pääteemana on metsäbiotalous, lisäksi vahvistetaan fotoniikan ja oppimisen digitalisaation mahdollisuuksia. Kaupungin tavoitteena on toteuttaa joka viides julkinen hankinta innovatiivisena ja lisäksi hyödyntää lähivuosien investointeja uudentyyppiseen kehitykseen yritysyhteistyössä. Joensuu myös kehittää maahanmuuttajapalveluitaan ja on nostanut vastaanotettavien pakolaisten kiintiötä.

Vuosille 2016–2018 ajoittuvan kasvusopimuksen rahoitus on reilut kolme miljoonaa euroa.