Joensuu City Challenge 2018 -kilpailun voittajille on tarjolla yhteensä 200 000 euron pilottiprojektit kaupunkialueella. Tavoitteena on löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja kaupungin ja julkisten palveluiden kehittämiseen.

Kilpailun tavoitteena on tarjota kaupungin asukkaille uusia ja parempia palveluja innovatiivisilla ratkaisuilla.

– Piltotointimahdollisuudesta on erityisesti hyötyä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat pilotoida ratkaisuja kaupunkiympäristössä. Kisassa haetaan ennen kaikkea uudenlaisia toteutuksia, kehittämispäällikkö Sami Ruotsalainen kertoo.

Kilpailussa otellaan neljässä kategoriassa. Ensimmäisessä haasteessa haetaan ehdotuksia kaupungin palveluihin, henkilöstön uudenlaiseen oppimiseen tai uudenlaiseen työn tekemiseen. Toisessa etsitään ratkaisuja sensoriteknologioiden avulla mitattavan tiedon hyödyntämiseen keskustassa ja julkaisemiseen avoimena datana. Ruotsalainen valottaa ratkaisuja esimerkillä:

– Pyörällä liikkuva jäätelönmyyjä voi julkisiin tiloihin sijoitetun kävijälaskurin avulla seurata, missä ihmiset liikkuvat juuri nyt ja ajaa paikan päälle myymään jäätelöä.

Keskustan joki- tai järvimatkailuun liittyvässä haasteessa etsitään uudenlaista toimintaa Pielisjoen varren ympäristöön. Tavoitteena on joen potentiaalin valjastaminen turisti- ja virkistyskäyttöön.  Neljännen haasteen kohteeksi on valikoitunut Laulurinne, jonne tehdään parhaillaan yleiskaavaa, ja alueelle halutaan vihreän energian ratkaisuja.

Kaupunki osallistuu toteutukseen ja kantaa osan taloudellisesta vastuusta. Vastaavanlaisia kilpailuja on jo yritysmaailmassa. Joensuun kilpailussa uutta on kaupungin hyödyntäminen kehitysalustana.

Joensuun kaupungin joka viides hankinta on innovatiivinen ja kaikkien suurten hankintojen tulee pitää sisällään innovatiivisia ratkaisuja. Kilpailu päättyy 18.3. ja voittajat julkistetaan huhtikuussa. Pilottiprojektit toteutetaan viimeistään 2019 toukokuuhun mennessä.