Mitä yhteistä on Kahvila-Kakkukauppa Houkutuksella, Joensuun Tiedepuistolla, John Deerellä ja Joensuun evankelis-luterilaisella seurakuntayhtymällä? Kaikki ovat allekirjoittaneet ilmastositoumuksen ja liittyneet ilmastokumppaneiksi. Joensuun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025. Tähän tavoitteeseen tähdäten haastetaan alueen yrityksiä ja yhteisöjä tekemään ilmastotekoja. Ilmastokumppaniksi liittyminen on kannustava tapa joko aloittaa ilmastotyö tai nimetä ilmastotyölleen lisätavoitteita. Ilmastokumppaneiden joukkoon on tähän mennessä liittynyt kuusitoista toimijaa eri toimialoilta. Tahti on kiihtynyt viimeisen puolen vuoden aikana, jolloin kumppaneiden määrä on kaksinkertaistunut.

Ilmastokumppaniksi liitytään allekirjoittamalla ilmastositoumus.

Sitoumukseen yritys tai yhteisö kirjaa muutaman ilmastoystävällisen toimenpiteen, jota lähtee toiminnassaan tavoittelemaan. Tähän mennessä on sitouduttu monenlaisiin ilmastotekoihin käyttöveden kulutuksen vähentämisestä kiertävien pakkausten käyttöön, prosessilämmön hyödyntämiseen ja led-valaistuksen lisäämiseen. Sitoumusten toimenpiteet tulee tähdätä nykytilan parantamiseen ilmastonäkökulmasta, mutta kukin toimija nimeää toimenpiteet omien resurssiensa mukaisesti. Tärkeintä on päästä ilmastotyössä alkuun. Ilmastositoumus on aina jokaisen kumppaniksi liittyvän toimijan näköinen.
Ilmastositoumukset julkaistaan rohkaisevina esimerkkeinä muille yrityksille ja yhteisöille. Tueksi ilmastotyön aloittamiseen julkaistaan pk-yrityksille suunnattuja ilmasto-ohjelmia. Ilmasto-ohjelmat tarjoavat nopeita vinkkejä ilmastotekojen tunnistamiseen. Oman toimialan ohjelman voi käydä täyttämässä netissä. Joensuun seudun ilmastokumppanuus on Ilmastotori-hankkeen kehittämä toimintamuoto. Ilmastokumppanuus sopii kaikenkokoisille yrityksille ja yhteisöille toimialasta riippumatta. Ilmastokumppanina yritys saa ilmastotyölleen näkyvyyttä, vertaistukea sekä mahdollisuuden koulutuksiin ja verkostotapaamisiin.