Soittokunta esiintyy yläkoululaisille kapellimestari Sami Ruusuvuoren johdolla Carelia-salissa torstaina 14.12. Koululaiskonsertit ovat osa Kulttuurin virta -lastenkulttuuriverkoston ohjelmaa. Kuulijoiksi on tulossa yli tuhat 7. -luokkalaista opettajineen.

Yläkoululaisten konserteissa on asiaa päihteiden käytön terveydellisistä ja oikeudellisista riskeistä sekä puhetta nuorten seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Näistä tärkeistä asioista on kertomassa soittokunnan lisäksi kaksi poliisin asiantuntijaa.

Konserttien valistusosuuksia rytmitetään teemoihin sopivien musiikkikappaleiden avulla.

Helsingin Poliisisoittokunnan valistuskonsertit ovat tärkeä osa poliisin ennalta estävää työtä. Soittokunnan vierailua Joensuuhun tukee osaltaan Itä-Suomen poliisi. Konsertit ovat kouluille maksuttomia.