Jarkko Peiponen aloitti kahden vuoden pestinsä hankinta-asiamiehenä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEKilla tammikuussa.

Yhtenä Peiposen tehtävänä on saada yrittäjiä tekemään aiempaa enemmän tarjouksia käynnissä oleviin julkisiin hankintoihin.

Yrittäjillä on käytettävissään useita sähköisiä työkaluja ja tarvittaessa heitä autetaan tarjouksen jättämisessä kädestä pitäen.

Pienhankintaportaalilla pääsee pitkälle

Pohjois-Karjalassa tehdään julkisia hankintoja vuosittain noin 200 miljoonalla eurolla.

Kunnat ja muut julkiset toimijat ilmoittavat käynnissä olevista hankinnoistaan hieman vaihtelevilla käytänteillä. Sähköinen ilmoittaminen lisääntyy ja yrittäjän onkin itse oltava noheva ja seurattava esimerkiksi eri verkkopalveluita.

Peiposen ja pienyritysten yhteinen työkalu on Pienhankintaportaali. Sieltä löytyy sivuston nimen mukaisesti pienempien hankintojen tarjouspyynnöt.

Suuremmat valtakunnalliset  hankinnat ja EU-hankinnat löytyvät puolestaan Hilmasta ja tarjoukset jätetään yleensä Tarjouspalvelun kautta.

Yhden asian ihminen osoittautunut tehokkaaksi

– Koko ajan puhelin soi ja yrittäjät ottavat yhteyttä, kuvaa Peiponen tunnelmiaan heti uuden työnsä ensi viikkoina.

Aiemmin pääkohteena kunnat, nyt yrittäjät

Hankinta-asiamiestoiminta lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten neljän yksikön, Pohjois-Karjalan yrittäjien, Pohjois-Karjalan hankintatoimen, JOSEKin ja Pikesin eli Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n yhteisponnistuksena.

Vuoden vaihteessa toiminnan painopiste siirtyi maakunnan eteläosaan PIKESin jäätyä pois ja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö KETI Oy:n vastaavasti lähdettyä mukaan hankkeeseen.

Aiemmin puhuttiin enemmän hankintastrategioista ja yritettiin vaikuttaa kuntiin ja hankintayksiköihin päin.

Peiposen työn painopiste on nyt selkeästi entistä enemmän yrittäjissä. Henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi heille järjestetään koulutusta ja erilaisia infotilaisuuksia.

”Voi saada rahaa”

Julkisen sektorin hankintojen maakunnallisesta miljoonapotista noin 60 prosenttia kohdistuu pohjoiskarjalaisiin yrityksiin. Luku voisi kuitenkin olla jopa 80 prosenttia, sanoo JOSEKin yritysneuvonnan johtaja Risto Ravattinen.

Peiposen tavoin hänkin kannustaa yrittäjiä olemaan rohkeasti yhteydessä hankintoihin liittyen.

– Aikaa säästyy, voi saada rahaa, rohkaisee Ravattinen.

Kaikki neuvonta on maksutonta ja avointa kaikille alueen yrittäjille.

Hankinta-asiamiehen yhteystiedot ovat

  • jarkko.peiponen@josek.fi
  • puh. 0400 378 777

Julkisten hankintojen verkkopalvelut:

www.pienhankintapalvelu.fi
Pienhankintojen tarjouspyynnöt. Tarjouksen voi laatia palvelun ohjaamana tietoturvallisesti ja veloituksetta.

www.tarjouspalvelu.fi/jns
Pohjois-Karjalan hankintatoimen ilmoittamat tarjouskilpailut. Tarjouksen voi jättää sähköisesti.

www.hankintailmoitukset.fi eli HILMA
Työ- ja elinkeinoministeriön kanava hankintayksiköiden julkisille hankinnoille. Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.