Julkiset hankinnat on kilpailutettava avoimesti. Tarjouskilpailuun osallistuvia yrityksiä on kohdeltava tasapuolisesti. Osallistumista ei voida rajata esimerkiksi Joensuuhun. Hankintalaki koskee tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja. Hankintalakia sovelletaan hankintoihin, jotka ylittävät kansalliset kynnysarvot. Kynnysarvolla tarkoitetaan yksittäisen hankinnan suurinta mahdollista ennakoitua arvoa.

Yli 50 prosenttia maakunnan hankinnoista osuu jo paikallisille.

Kaikki hankinnat eivät voi tulla joensuulaisille, koska alueella ei tuoteta kaikkia palveluita. Sama toisin päin: jos paikallinen yritys hakee kasvua, on lähdettävä myös maakunnan ulkopuolelle. Paikallisten ja pk-yritysten osallistumista kilpailutuksiin voidaan mahdollistaa kuntien hankintastrategioissa – hankintalain sallimin keinoin. Jos paikallisten osuutta kilpailutusten voittamisessa halutaan kasvattaa, tarvitaan myös yritysten aktivoimista. Yritysten on löydettävä kanavat ja tarjouskilpailut.

Joensuussa hankintoja tehdään hankintaohjelmaan lueteltujen periaatteiden ohjaamina. Näitä ovat muun muassa vuorovaikutteisuus, paikallisuus ja innovatiivisuus. Yhteistyö markkinoiden kanssa on hyvien hankintojen edellytys. Myös pienhankinnat tehdään avoimesti, vaikka hankintalaki ei siihen velvoita. Pienhankinta voi nimittäin olla pk-yritykselle sopiva.

Miksi tarjouskilpailuihin kannattaa osallistua? Tarjolla on melkoinen potti. Suomessa julkiset hankinnat ovat jopa 35 miljardia euroa vuodessa – Pohjois-Karjalassa noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Joensuun kaupunki on parhaillaan hankkimassa ulkovalaistuksen ja liikennevalojen rakentamista ja ylläpitoa, mihin kuvakin viittaa.

Tarjousta ei kannata jättää tekemättä, koska ei itse osaa. Tietoa saa esimerkiksi yrityksille pidettävistä hankintailloista ja Pohjois-Karjalan hankintatoimesta.

Lue hankintailmoituksia netissä
www.hankintailmoitukset.fi