Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveys-, eli tuttavallisemmin sote-palvelut siirtyvät vuoden 2017 alussa maakunnalliselle Siun sotelle. Samalla uudistetaan kaupungin hallintoa. Joensuun toiminta rakentuu vuoden 2017 alusta kolmeen toimialaan, jotka ovat elinvoima, hyvinvointi ja kaupunkiympäristö.

Kolme toimialaa; elinvoima, hyvinvointi ja kaupunkiympäristö.

Elinvoiman toimiala vastaa kaupungin elinkeino- ja kasvupolitiikasta, kilpailukyvystä sekä kaupungin elinvoiman kehittämisestä. Tavoitteena on kaupunkiseudun kasvu ja vahva kilpailukyky niin kansallisella kuin valituilla aloilla kansainvälisellä tasolla. Lisäksi tavoitteena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten sijoittumista, syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Elinvoiman toimialasta vastaa elinvoimajohtokunta, ja toimintaa johtaa elinvoimajohtaja.

Hyvinvoinnin toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukiokoulutus, lasten aamu- ja iltapäivätoiminta, konservatorion ja kansalaisopiston toiminnan järjestäminen sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut. Hyvinvoinnin koko toimialasta vastaa hyvinvointilautakunta. Sen alla toimivat kasvatus- ja opetusjaosto sekä sivistysjaosto. Hyvinvoinnin toimialalle sijoittuu myös sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunta, jonka tehtävä on muun muassa Siun soten ja Joensuun palvelujen rajapintaan liittyvien toimintojen koordinointi. Koko hyvinvoinnin toimialaa johtaa hyvinvointijohtaja.

Kaupunkiympäristön kokonaisuudessa ovat kaavoitus, kadut, liikenne, vesihuolto, rakennusvalvonta sekä ympäristösuojelun palvelut. Kaupunkiympäristön viranhaltijaorganisaatio koostuu kaupunkirakennepalveluista, lupa- ja viranomaistoiminnoista, teknisestä keskuksesta, Joensuun Vesi -liikelaitoksesta ja tilakeskuksesta. Kaupunkiympäristön toimialan kokonaisuutta johtaa kaupunkiympäristöjohtaja.

Uusi hallintosääntö hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2016 § 50

Päätös