Reilun kuukauden Joensuun kaupungin elinvoimajohtajana työskennellyt Mikko Härkönen korostaa yhteistyön merkitystä.
– Ratkaisevaa on se, miten hyvin pystymme toimimaan yhteistyössä niin kaupunkikonsernin sisällä kuin muiden tahojen kanssa. Meillä on jo paljon hyvää yhteistyötä, mutta sitä on vielä kehitettävä, Härkönen sanoo.

Keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät Härkösen mielestä juuri yhteistyön syventämiseen ja investointien edistämiseen.

–  Nykyisistä toimijoista yhteistyötä olisi tiivistettävä valtiollisten toimijoiden kuten esimerkiksi Finpron, Tekesin ja Finnveran kanssa. Tavoitteena on, että valtakunnalliset toimijat tekisivät entistä enemmän töitä meidän hyväksemme.
Joensuun alueen vahvuuksista Härkönen haluaa nostaa esille metsäbiotalouden.
– Erään arvion mukaan alueella on noin 600 metsäbiotalouden osaajaa. Se luo hyvää pohjaa synnyttää uutta toimintaa nykyisten yritysten lisäksi.

Hyvä pöhinä ja välittömät suhteet

Mikko Härkönen työskenteli ennen Joensuun kaupungille tuloaan valtion hallinnossa useammassakin ministeriöissä, viimeisin työ oli työ- ja elinkeinoministeriössä. Joensuu ja Pohjois-Karjala näyttäytyivät positiivisessa valossa Helsingissäkin.
– Täällä on hyvä pöhinä ja yhdessä tekemisen kulttuuri, joka kantautui selvästi ministeriöihin saakka. Tuo tunnelma on nyt vain vahvistunut.

Toimijoiden väillä on välittömät suhteet, jotka ovat kaiken kehittämistyön pohjana.

Käytännön esimerkkinä Härkönen nostaa esiin Tiedepuiston, jossa keskeiset toimijat istuvat vierekkäin ja näkevät toisiaan koko ajan esimerkiksi käytävillä ja lounastauolla. Kohtaamisen kynnys on matala ja ihmiset tapaavat toisiaan päivittäin.

Valmentaja ja sparraaja

Elinvoima on laaja kokonaisuus, mutta Härkösen mukaan sen ytimen muodostaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen ja työllisyyden vahvistaminen.
– Sitä kautta syntyy uusia työpaikkoja, jotka tuovat ihmisille hyvinvointia.
Oman roolinsa Härkönen näkee enemmän valmentajana ja sparraajana kuin tiukkana hyökkäyspään pelaajana.
– Elinvoiman edistäminen vaatii monessa kohtaa niin syvällistä asiantuntemusta, että minulla ei voi mitenkään olla kaikkeen osaamista. Meillä on täällä loistavia ammattilaisia ja huippuosaajia. Minun tehtäväni on sparrata ja auttaa heitä onnistumaan työssään kaupungin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Toki elinvoimajohtajan pitää osata myös hyökkäyspeli, silloin kun tilanne sitä vaatii, Härkönen luonnehtii.